Tag Archives: Zyxel

Olulised turvanõrkused 2023. aasta 21. nädalal

GitLab paikas kriitilise turvanõrkuse

GitLab parandas kriitilise turvavea tähisega CVE-2023-2825, mis on hinnatud maksimaalse kriitilisuse skooriga (10.0/10.0). Turvanõrkus on kriitiline, kuna selle kaudu on võimalik saada ligipääs tundlikule infole, sh kasutajakontode andmetele. Viga mõjutab GitLabi tarkvarade GitLab Community Edition (CE) ja Enterprise Edition (EE) versiooni 16.0.0 (GitLab).


Kes ja mida peaks tegema?

Ettevõtte soovitab viivitamatult uuendada mõjutatud tarkvara vähemalt versioonile 16.0.1, milles on turvanõrkus parandatud.

Cisco võrguseadmetel tuvastati neli kriitilist turvanõrkust

Cisco kommutaatorites (switch) avastati neli kriitilist turvanõrkust, mis võimaldavad ründajatel juurõigustes kaugkäivitada pahatahtlikku koodi. Turvanõrkused on hinnatud peaaegu maksimaalse kriitilisuse skooriga (9.8/10) ning neid tähistatakse CVE-2023-20159, CVE-2023-20160, CVE-2023-20161 ja CVE-2023-20189. Haavatavustele on avalikult kättesaadavad kontseptsiooni tõendused (PoC), mille tõttu haavatavaid seadmeid ka aktiivselt otsitakse (BP, Cisco).

Kes ja mida peaks tegema?

Cisco sõnul ei parandatud teatud seadmete tarkvara (Small Business Switches 200, 300 ja 500), kuna neil puudub tootjapoolne tugi (ehk tegu on juba aegunud seadmetega). Uuematele turvanõrkustest mõjutatud seadmetele on turvapaigad olemas. Lisainformatsiooni leiate siit.

Zyxel hoiatab kahe kriitilise turvanõrkuse eest

Zyxel hoiatab kliente kahe kriitilise haavatavuse (CVE-2023-33009 ja CVE-2023-33010) eest, mis mõjutavad mitmeid ettevõtte pakutavaid tulemüüre ja VPN seadmeid. Mõlemad turvanõrkused on seotud puhvri ületäitumisega ja võimaldavad haavatavate seadmete töö häirimist või koodi kaugkäivitamist. Turvavigu saab ründaja kasutada autentimata (BP).

Kes ja mida peaks tegema?

Haavatavad on seadmed, mis kasutavad järgnevaid tarkvarasid:

  • Zyxel ATP püsivara versioonid ZLD V4.32 kuni V5.36 Patch 1 (turvanõrkused parandatud versioonis ZLD V5.36 Patch 2)
  • Zyxel USG FLEX püsivara versioonid ZLD V4.50 to V5.36 Patch 1 (turvanõrkused parandatud versioonis ZLD V5.36 Patch 2)
  • Zyxel USG FLEX50(W) / USG20(W)-VPN püsivara versioonid ZLD V4.25 kuni V5.36 Patch 1 (turvanõrkused parandatud versioonis ZLD V5.36 Patch 2)
  • Zyxel VPN püsivara versioonid ZLD V4.30 kuni V5.36 Patch 1 (turvanõrkused parandatud versioonis ZLD V5.36 Patch 2)
  • Zyxel ZyWALL/USG püsivara versioonid ZLD V4.25 kuni V4.73 Patch 1 (turvanõrkused parandatud versioonis ZLD V4.73 Patch 2)

Tootja soovitab mõjutatud toodete kasutajatel rakendada esimesel võimalusel kõige uuemad turvauuendused, et vältida võimalikku küberintsidenti (BP).

RIA analüüsi- ja ennetusosakond

Olulised turvanõrkused 2023. aasta 17. nädalal

DDoS-rünnakute võimendamiseks kasutatakse uut turvaviga

Eelmisel nädalal avaldati, et ummistusrünnakute ehk DDoS-rünnakute intensiivsuse tõstmiseks on võimalik kasutada üht uut turvaauku, mis peitub SLP-nimelises teenuses. SLP teenusest kirjutas RIA ka veebruaris, kui seda kasutati lunavararünnakute sooritamiseks (RIA).  Nüüd selgub, et antud teenust on võimalik ründajatel kasutada ka mahukate ummistusrünnakute teostamiseks. Selliste ummistusrünnakute puhul saadab ründaja haavatavale serverile päringu võltsitud IP-aadressiga (ohvri IP-aadress). Haavatav server saadab omakorda tagasi vastuse ohvri IP-aadressile, sealjuures on vastuse päringu maht aga palju suurem kui algselt haavatavale serverile saadetud ründaja päringu maht. Nii on teoreetiliselt võimalik ohvri veebiserver suhteliselt vähese ressursiga üle koormata.  Konkreetne turvanõrkus mõjutab rohkem kui 2000 organisatsiooni üle maailma ja enam kui 54000 SLP teenust, mis on internetist kättesaadavad (Bitsight).

Kes ja mida peaks tegema?

Kõikidel internetiga ühendatud süsteemidel, mis SLP teenust kasutavad, tuleks selle kasutamine peatada. Kui see pole võimalik, tuleks tulemüürid konfigureerida selliselt, et need filtreeriksid UDP- ja TCP-pordi 427 liiklust. Nii on võimalik takistada ründajatele juurdepääs SLP-teenusele (SA).

VMware paikas kaks nullpäeva turvanõrkust

VMware avalikustas turvauuendused, mis parandavad kaks nullpäeva haavatavust (CVE-2023-20869 ja CVE-2023-20870). Turvanõrkuseid on ründajal võimalik ära kasutada, et käivitada pahaloomulist koodi haavatavates süsteemides (Workstation ja Fusion). Mõlemad turvavead on seotud Bluetoothi kasutavate funktsioonidega. Lisaks paikas ettevõte turvanõrkuse (CVE-2023-20871), mis lubab haavatavas süsteemis õiguseid suurendada (BP).

Kes ja mida peaks tegema?

Kui te nimetatud tarkvarasid kasutate, soovitame tutvuda tootja infolehega, kus on kõik juhised turvanõrkuste eemaldamiseks välja toodud.

Kriitiline turvanõrkus mõjutab Zyxeli tulemüüre

Zyxel avalikustas eelmisel nädalal turvauuendused enda pakutavatele tulemüüridele. Turvauuendused paikavad kriitilise haavatavuse, mille abil on autentimata ründajal võimalik käivitada operatsioonisüsteemi käske (SW).

Kes ja mida peaks tegema?

Viga mõjutab ATP, USG FLEX ja VPN versioone 4.60–5.35 ja ZyWALL/USG versioone 4.60–4.73. Turvanõrkus on eemaldatud ATP, USG FLEX ja VPN versioonides 5.36 ja ZyWALL/USG versioonis 4.73 Patch 1 (Zyxel). Kuigi seni ei ole teada, et kriitilist turvaviga oleks küberrünnakutes ära kasutatud, on haavatavad tulemüürid sageli ründajatele ahvatlevateks sihtmärkideks. Seetõttu soovitatakse kasutajatel oma Zyxeli tulemüürid uuendada võimalikult kiiresti.  

Mirai robotvõrgustikuga liidetakse aktiivselt haavatavaid TP-Link ruutereid

Ründajad üritavad aktiivselt kompromiteerida TP-Linki ruutereid, mida ei ole paigatud hiljuti avalikustatud turvanõrkuse vastu. Ründajate eesmärgiks on liita kompromiteeritud seadmed Mirai robotvõrgustikuga, mida kasutatakse ummistusrünnakute teostamiseks. Haavatavus CVE-2023-1389 avastati algselt möödunud aasta detsembris TP-Link Archer AX21 WiFi-ruuteris ning see paigati märtsis. Seni on üritatud eelkõige rünnata Ida-Euroopas olevaid haavatavaid seadmeid, kuid üha rohkem üritatakse kompromiteerida haavatavaid ruutereid ka teistest maailma piirkondadest (ZDI, Duo).

Kes ja mida peaks tegema?

Turvanõrkuse vastu on haavatavad kõik TP-Link Archer AX21 (AX1800) ruuterid, mis kasutavad vanemat tarkvaraversiooni kui 1.1.4 Build 20230219. Kui te sellist ruuterit kasutate, uuendage see esimesel võimalusel (NVD).

RIA analüüsi- ja ennetusosakond

Olulised turvanõrkused 2023. aasta 8. nädalal

Hiljuti avalikustatud FortiNeti turvanõrkust üritatakse aktiivselt ära kasutada

Turvanõrkus tähisega CVE-2022-39952, mis mõjutab haavatavaid FortiNACi servereid, on kogumas ründajate seas populaarsust, kuna selle turvavea jaoks on nüüd avalikult kättesaadav kontseptsiooni tõendus (PoC). Haavatavuse abil on ründajal võimalik spetsiifilise HTTP-päringu abil käivitada pahaloomulist koodi mõjutatud süsteemis. Ründaja ei pea sealjuures olema autentitud (SA). 

Kes ja mida peaks tegema?

Turvaviga mõjutab järgnevaid FortiNACi versioone:

FortiNACi versioon 9.4.0;
FortiNACi versioon 9.2.0 kuni 9.2.5;
FortiNACi versioon 9.1.0 kuni 9.1.7;
Kõik FortiNACi 8.8 versioonid;
Kõik FortiNACi 8.7 versioonid;
Kõik FortiNACi 8.6 versioonid;
Kõik FortiNACi 8.5 versioonid;
Kõik FortiNACi 8.3 versioonid;

Turvaviga on parandatud versioonides 7.2.0, 9.1.8, 9.2.6 ja 9.4.1.

Zyxel parandas 4G ruuteritel turvavea

Teatud Zyxeli 4G ruutereid mõjutab haavatavus, mis võimaldab ründajal Telneti kaudu ligi pääseda haavatavate ruuterite süsteemidesse. Turvanõrkus mõjutab 4G ruuterite mudeleid LTE3202-M437 ja LTE3316-M604 (Zyxel).

Kes ja mida peaks tegema?

Tootjapoolse info nõrkuse kohta leiate siit. Haavatavate seadmete kasutajad peaksid seadme uuendama esimesel võimalusel.

VMware paikas haldustarkvaral kõrge mõjuga turvanõrkuse

VMware paikas uuendusega kriitilise turvanõrkuse CVE-2023-20858, mis mõjutab Carbon Black App Control nimelist haldustarkvara. Haavatavus lubab ründajal, kellel on ligipääs tarkvara haldusliidesele, juurde pääseda operatsioonisüsteemile, millel tarkvara töötab (BP).

Kes ja mida peaks tegema?

Haavatavus mõjutab Windowsi operatsioonisüsteemile mõeldud VMware Carbon Black App Control tarkvara versioone 8.7.7 ja vanemaid, 8.8.5 ja vanemaid ning 8.9.3 ja vanemaid. Turvaviga on parandatud versioonides 8.9.4, 8.8.6 ja 8.7.8 (BP).

Kõikidel vastava tarkvara kasutajatel tuleks see uuendada esimesel võimalusel (VMware).

Cisco parandas kaks kõrge mõjuga haavatavust

Esimene haavatavus tähisega CVE-2023-20011 mõjutab APICi (Application Policy Infrastructure Controller) ja pilvevõrgukontrolleri haldusliidest. Ründaja (kes ei pea end sealjuures autentima) saab haavatavuse abil teostada CSRFi (cross-site request  forgery) ründeid. See tähendab, et kui tarkvara kasutaja klikib talle saadetud pahaloomulisel lingil, on ründajal võimalik ligi pääseda mõjutatud süsteemile kompromiteeritud kasutaja õigustes (Cisco).

Teine kõrge mõjuga haavatavus CVE-2023-20089 mõjutab Cisco Nexus 9000 ACI-režiimis olevaid võrgujaotureid ja selle abil on ründajal võimalik takistada haavatavate seadmete tavapärast tööd (Cisco).

Tootjale teadaolevalt ei ole neid turvanõrkuseid seni siiski kuritarvitatud.

Kes ja mida peaks tegema?

Soovitame tutvuda Cisco teabelehtedega, millele on viidatud ülal. Need kirjeldavad turvanõrkuste olemust ja aitavad kasutajatel vastavad tarkvarauuendused paigaldada.


RIA analüüsi- ja ennetusosakond