Tag Archives: Google

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 26. nädalal

Google Chrome parandas neli kriitilist haavatavust

Google andis välja neli Chrome’i turbeuuendust, parandamaks turvanõrkused tähistega CVE-2024-6290 kuni CVE-2024-6293. Haavatavused mõjutavad populaarse brauseri Dawni ja Swiftshaderi komponente. Ettevõtte ei maininud, kas haavatavusi on rünnete läbiviimisel proovitud ära kasutada, ent soovitame uuendada Chrome’i esimesel võimalusel. Google Chrome tuleks Windowsi ja macOSi kasutajatel uuendada versioonile 126.0.6478.126/127 ja Linuxi kasutajatel versioonile 126.0.6478.126 (SW).

Juniper Networks paikas kriitilise turvavea

Juniper Networks paikas kriitilise turvavea tähisega CVE-2024-2973, mis võimaldab ründajal autentimisest mööda minna ja saada kontroll seadme üle. Viga on paigatud Session Smart Routeri versioonides 5.6.15, 6.1.9-lts ja 6.2.5-sts ning WAN Assurance Routersi versioonides SSR-6.1.9 ja SSR-6.2.5.

Kuna Juniperi seadmed ja haavatavused on varasemalt olnud ründajate sihtmärgiks, siis soovitame tarkvara uuendada niipea kui võimalik. Näiteks eelmisel aastal rünnati sama ettevõtte haavatavusi, mis mõjutasid EXi lüliteid ja SRXi tulemüüre (BC, Juniper).

Apple paikas AirPodside turvanõrkuse, mis võimaldab pealtkuulamist

Turvaviga tähisega CVE-2024-27867 mõjutab Apple Airpodsi kõrvaklappide versioone AirPods (2nd generation ja uuemad), AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro ja Beats Fit Pro. Turvavea eduka ärakasutamise korral võib ründaja võltsida ühendatavat Bluetoothi seadet ja saada ligipääsu ohvri kõrvaklappidele ning seejärel kõnesid pealt kuulata. Kõigil Apple’i kõrvaklappide kasutajatel tuleks tarkvara uuendada. Haavatavuse parandamiseks tuleks rakendada AirPodsi tarkvara uuendus 6A326 või 6F8 ja Beatsi tarkvara uuendus 6F8 (HN, Apple).

Rünnak nimega GrimResource kasutab võrkude murdmiseks MSC-faile ja Windows XSS-i viga

GrimResource’i rünnak algab pahatahtliku MSC (Microsoft Saved Console)-failiga, mis kasutab ära juba aastast 2018 teada olevat XSS-i haavatavust ‘apds.dll’ teegis. MSC (.msc) failitüüpi kasutatakse Microsofti halduskonsoolis (MMC) operatsioonisüsteemi haldamiseks või tööriistade kohandatud vaadete loomiseks. Ründajate levitatav pahatahtlik MSC-fail sisaldab StringTable-viidet haavatavale APDS-i ressursile ning kui sihtmärk selle avab, on võimalik käivitada URL-i kaudu suvalist JavaScripti (BC).

Ollama tehisintellekti infrastruktuuri tööriistas avastati kriitiline koodi kaugkäivitamist võimaldav haavatavus

Ollama on teenus suurte keelemudelite (LLM) pakendamiseks, juurutamiseks ja käitamiseks Windowsi, Linuxi ja macOSi seadmetes. Kriitiline haavatavus tähisega CVE-2024-37032 võimaldab ründajal kirjutada üle suvalisi serveris olevaid faile ning kaugkäivitada koodi. Viga on paigatud tarkvara versioonis 0.1.34 (HN).

Kriitiline GitLabi turvaviga võimaldab ründajal saada kõrgemad õigused

Kriitiline GitLabi turvaviga mõjutab teatud GitLab Community ja Enterprise Editioni tooteid ning võimaldab kasutajal saada kõrgemad õigused. Turvanõrkus tähisega CVE-2024-5655 on hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.6/10. Haavatavus mõjutab GitLabi versioone CE/EE alates 15.8 kuni 16.11.4, 17.0.0 kuni 17.0.2 ja 17.1.0 kuni 17.1.0. Viga on parandatud GitLabi versioonides 17.1.1, 17.0.3 ja 16.11.5. Lisaks nimetatud haavatavusele paigati veel 13 turvaviga, millest kolm on hinnatud suure mõjuga nõrkuseks. GitLab soovitab kõigil kasutajatel uuendada tarkvara esimesel võimalusel (BC). 

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 25. nädalal

VMware paikas oma toodetes haavatavusi

VMware paikas kaks kriitilist haavatavust, mis mõjutavad vCenter Serveri tarkvara. vCenter Server on haldustarkvara, mida kasutatakse VMware’i virtualiseeritud keskkondade haldamiseks. Mõlemad haavatavused tähistega CVE-2024-37079 ja CVE-2024-37080 on hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.8/10. Eduka ründe korral on võimalik nende abil koodi kaugkäivitada. Haavatavused on paigatud vCenteri versioonides 8.0 ja 7.0, samuti Cloud Foundationi versioonides 5.x ja 4.x.

Lisaks paikas ettevõtte ka kõrge mõjuga turvavea tähisega CVE-2024-37081, mille kaudu on autentimata ründajal võimalik saada juurkasutaja õigused vCenter Serveri tarkvaras.

Kuna erinevad VMware’i tooted on laialdaselt kasutusel, siis on need ka varasemalt osutunud ründajate sihtmärgiks. Nende haavatavuste kaudu on potentsiaalselt võimalik saada ligipääs ettevõtete tundlikule infole, mistõttu on oluline tarkvara värskendada esimesel võimalusel (SCM, SA).

Google avaldas uue Chrome’i versiooni

Google avaldas Chrome’i versiooni 126 Windowsi, Maci ja Linuxi seadmetele, milles on paigatud kuus turvaviga. Parandatud turvanõrkuste seas on neli kõrge mõjuga turvaviga. Üks neist on haavatavus tähisega CVE-2024-6100, mida esitleti TyphoonPWN 2024 häkkimisvõistlusel. Ettevõtte ei maininud, kas haavatavusi on rünnete läbiviimisel proovitud ära kasutada.

Soovitame uuendada Chrome’i esimesel võimalusel – Windowsi ja macOSi kasutajad versioonile 126.0.6478.114/115 ning Linuxi kasutajad 126.0.6478.114 (SA, SW).

Atlassian paikas oma toodetes mitmeid kõrge mõjuga haavatavusi

Atlassian parandas mitu kõrge mõjuga haavatavust, mis mõjutavad ettevõtte tarkvarasid Confluence, Crucible ja Jira.

Näiteks Confluence Data Center and Serveri tarkvaras paigati kuus turvaviga, mis on parandatud tarkvara versioonides 8.9.3, 8.5.11 (LTS) ja 7.19.24 (LTS).

Crucible Data Center and Server tuleks uuendada versioonile 4.8.15 või uuemale. Jira Data Center and Serveri vead on paigatud versioonides 9.16.0, 9.16.1, 9.12.8, 9.12.10 (LTS), 9.4.21 ja 9.4.23 (LTS).

Atlassian ei maini, et nimetatud turvanõrkusi oleks õnnestunud kuritarvitada. Soovitame samas kõigil Atlassiani toodete kasutajatel uuendada tarkvara viimasele versioonile, kuna need on olnud varasemalt ründajate sihtmärkideks (SW, SA, Atlassian).

Adobe Commerce’i ja Magento veebilehed on turvanõrkuse tõttu ohus

CosmicStingi-nimeline turvanõrkus mõjutab suurt osa Adobe Commerce’i ja Magento veebilehti – hetkel on arvatavalt ohus miljonid veebilehed. Nimetatud tarkvarasid kasutavad e-poed üle maailma ja kolm neljandikku neist ei ole veel turvauuendusi rakendanud. Haavatavus tähisega CVE-2024-34102 võimaldab koodi käivitada ja on hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.8/10. Sanseci hinnangul on tegemist ühe kriitilisema turvaveaga viimase kahe aasta jooksul, mis mõjutab Magento ja Adobe Commerce’i tarkvarasid.

Viga on paigatud järgmistes tarkvarade versioonides:

  • Adobe Commerce 2.4.7-p1, 2.4.6-p6, 2.4.5-p8, 2.4.4-p9
  • Adobe Commerce Extended Support 2.4.3-ext-8, 2.4.2-ext-8, 2.4.1-ext-8, 2.4.0-ext-8, 2.3.7-p4-ext-8
  • Magento Open Source 2.4.7-p1, 2.4.6-p6, 2.4.5-p8, 2.4.4-p9
  • Adobe Commerce Webhooks Plugin version 1.5.0

Kõigil Adobe Commerce’i ja Magento Open Source’i tarkvarade kasutajatel tuleks teha turvauuendus (BC, Sansec).

Ligikaudu 150 000 ASUSe ruuterit on turvanõrkuse tõttu ohus

Kriitiline turvanõrkus tähisega CVE-2024-3080 tuli avalikuks juuni keskpaigas ja see võimaldab ründajal autentimisest mööda minna. Kirjutasime turvaveast ka siin blogis. Veale on olemas parandus 14. juunist, kuid paljud ASUSe ruuterite kasutajad ei ole veel oma seadme tarkvara uuendanud. Vähemalt 150 000 ruuterit on uuendamata takrvaraga ja seetõttu kriitilisele turvanõrkusele haavatavad (CSD).

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 24. nädalal

Microsoft paikas oma toodetes 51 haavatavust

Microsoft parandas kokku 51 haavatavust, mille hulgas oli 18 koodi kaugkäivitamist võimaldavat turvaviga. Parandatud turvanõrkustest on vaid üks hinnatud kriitilise mõjuga veaks.

Paigati ka üks nullpäeva turvanõrkus tähisega CVE-2023-50868, mis on seotud DNSSECi valideerimisega. Lisaks paigati seitse turvaviga Microsoft Edge veebilehitsejas. Täpsema nimekirja parandustest leiab lisatud lingilt (BC).

Adobe paikas kriitilised turvavead oma tarkvarades

Adobe paikas oma toodetes kokku 166 turvaviga. Näiteks parandati üle kümne kriitilise ja olulise turvavea tarkvarades Adobe Commerce, Magento Open Source ja Adobe Commerce Webhooks Plugin.

Lisaks paigati ka mitmeid haavatavusi, mis mõjutavad tarkvarasid Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe Media Encoder, Adobe FrameMaker Publishing Server, Adobe Commerce, Adobe ColdFusion, Adobe Substance 3D Stager, Adobe Creative Cloud Desktop ja Adobe Acrobat Android.

Ettevõte hoiatab, et turvanõrkuste ärakasutamine võib kaasa tuua suvalise koodi käivitamise Windowsi ja macOSi platvormidel. Adobe’i teatel pole haavatavusi rünnete läbiviimisel veel kuritarvitatud (SW).

Nvidia paikas suure mõjuga GPU-draiverite turvanõrkused

NVIDIA avalikustas turvauuendused, millega parandatakse kokku kümme haavatavust GPU-draiverite ja virtuaalse GPU (vGPU) tarkvarades. Nende hulgas on suure mõjuga vead, mis võimaldavad ründajal koodi käivitada, teenuse tööd häirida ja õigustega manipuleerida. Vead mõjutavad nii Windowsi kui ka Linuxi operatsioonisüsteeme. Turvavead on paigatud GPU-draiveri tarkvara versioonides R555, R550, R535 ja R470 ning kasutajatel soovitatakse tarkvara uuendada niipea kui võimalik (SW, Nvidia).

Fortinet paikas FortiOSi koodi käivitamise turvavea

Fortinet paikas oma toodetes mitmeid haavatavusi, mille hulgas ka suure mõjuga koodi käivitamise viga tähisega CVE-2024-23110. Ettevõtte sõnul võimaldab turvaviga autentimata ründajal suvalist koodi või käsklusi käivitada. Viga mõjutab FortiOSi versioone 6.x ja 7.x ning on parandatud FortiOS versioonides 6.2.16, 6.4.15, 7.0.14, 7.2.7 ja 7.4.3.

Ettevõte parandas ka keskmise mõjuga haavatavuse  tähisega CVE-2024-26010, mis mõjutab tarkvarasid FortiOS, FortiProxy, FortiPAM ja FortiSwitchManager. Selle kaudu on samuti võimalik ründajatel kaugelt suvalist koodi või käsklusi käivitada.

Soovitame kõigil Fortineti toodete kasutajatel tarkvara uuendada, kuna varasemalt on nende tarkvarade turvanõrkused olnud tihti ründajate sihtmärgiks (SW).

Apple paikas Vision Pro turvanõrkuse

Apple paikas eelmisel nädalal visionOSi turvanõrkuse tähisega CVE-2024-27812, mis mõjutab nende Vision Pro virtuaalreaalsuse peakomplekti. Tegemist võib olla esimese haavatavusega, mis taolisi seadmeid mõjutab. Nimetatud turvaviga koos paljude teistega on paigatud visionOSi versioonis 1.2.

VisionOS 1.2 parandab peaaegu kaks tosinat turvaauku. Suurem osa neist mõjutab komponente, mida visionOS jagab teiste Apple’i toodetega, nagu iOS, macOS ja tvOS. Haavatavused võivad kaasa tuua suvalise koodi käivitamise, teabe avaldamise, õigustega manipuleerimise ja teenuste tõkestamise (SW, Apple).

Google hoiatab Pixeli nutiseadmete turvanõrkuse eest

Google andis välja turvauuenduse, millega paigatakse 50 haavatavust Pixeli seadmetes. Ettevõtte teatel on nende hulgas ka nullpäeva turvanõrkus tähisega CVE-2024-32896, mida on õnnestunud rünnetes ära kasutada. Turvaviga võimaldab õigustega manipuleerida ja seda on hinnatud kõrge mõjuga haavatavuseks.

Google on märkinud, et nad näevad turvavea ärakasutamist sihitud rünnetes. Lisaks nimetatud nullpäeva turvaveale paigati veel mitmeid kriitilisi haavatavusi.

Turvauuendus on saadaval järgmistele Pixeli seadmetele: Pixel 5a with 5G, Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a ja Pixel Fold. Kõigil kasutajatel soovitatakse Pixeli seadmed uuendada versioonile 2024-06-05 (BC, HN, Android).

Ivanti turvanõrkusele avaldati kontseptsiooni tõendus

Teadurid avalikustasid kontseptsiooni tõenduse (proof-of-concept), mis näitab kuidas on võimalik Ivanti Endpoint Manageri tarkvaras olevat turvaviga tähisega CVE-2024-29824 rünnetes ära kasutada. Tõenäoliselt suurendab see rünnete arvu, mis nimetatud haavatavust ära kasutavad.

Haavatavus võimaldab autentimata ründajal käivitada pahaloomulisi SQLi käsklusi ja on seetõttu hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.8/10. Turvaveale on olemas parandus juba maikuust. Sel aastal on avalikuks tulnud mitmeid Ivanti nullpäeva turvanõrkusi ja ründajad on need ka korduvalt sihikule võtnud. Seetõttu soovitame kõigil Ivanti toodete kasutajatel tarkvara uuendada esimesel võimalusel (DR).

ASUS paikas ruuterites kriitilise turvavea

Turvaviga tähisega CVE-2024-3080 on hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.8/10, kuna see võimaldab ründajal autentimisest mööda minna. Turvaviga mõjutab seitset ASUSe ruuterit: XT8 (ZenWiFi AX XT8), XT8_V2 (ZenWiFi AX XT8 V2), RT-AX88U, RT-AX58U, RT-AX57, RT-AC86U ja RT-AC68U. Lisaks paigati veel teine kriitiline haavatavus tähisega CVE-2024-3912, mille kaudu on võimalik pahaloomulist tarkvara üles laadida.

Ettevõte soovitab kõigil ASUSe ruuterite kasutajatel tarkvara uuendada. Kui see ei ole võimalik, siis tuleks tagada, et konto ja WiFi-paroolid oleksid tugevad (SA, BC).