Tag Archives: PHP

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 23. nädalal

Atlassian paikas suure mõjuga Confluence’i turvavea

Atlassiani tarkvarad Confluence Data Center ja Server on haavatavad suure mõjuga koodi kaugkäivitamise veale tähisega CVE-2024-21683. Viga on hinnatud CVSS skooriga 8.3/10 ja mõjutab kõiki Confluence Data Centeri versioone alates 5.2 kuni 8.9.0.

Turvaviga on võrdlemisi lihtne ära kasutada, kuna see ei vaja kasutajapoolset tegevust, kuid see ei ole hinnatud kriitiliseks, sest enne edukat rünnet on vaja täita mitu eeltingimust:

  • ründaja peab olema Confluence’i sisse logitud;
  • ründajal peab olema piisavalt õigusi, et lisada uusi makrokeeli;
  • pahatahtlikku koodi sisaldav JavaScripti fail tuleb üles laadida kindlasse jaotisesse (Configure Code Macro > Add a new language).

Haavatavus on paigatud Confluence Data Centeri versioonides 8.9.1, 8.5.9 LTS ja 7.19.22 LTS.

Veale on juba avaldatud ka kontseptsiooni tõendus ja seetõttu on eriti oluline kõigil kasutajatel tarkvara uuendada esimesel võimalusel. On tõenäoline, et nimetatud haavatavus satub peagi rünnete sihtmärgiks (HNS, SW).

Androidi seadmetes paigati 37 haavatavust

Androidi nutiseadmetes paigati 37 turvaviga, nende hulgas oli ka mitu kõrge mõjuga haavatavust, mis võivad kaasa tuua õigustega manipuleerimise. Hetkel teadaolevalt ei ole õnnestunud neid turvanõrkusi kuritarvitada. Soovitame Androidi nutiseadmete tarkvara uuendada siiski esimesel võimalusel. Pixeli ega Pixel Watchi seadmetes sel kuul haavatavusi ei parandatud. (SW, Android)

Zyxel paikas turvanõrkused NAS-seadmetes

Zyxel paikas viis kriitilist turvaviga NAS-seadmetes, mis on jõudnud oma kasutusea lõppu. Haavatavused mõjutavad NAS326 seadmeid tarkvara versiooniga V5.21(AAZF.16)C0 ja vanemad ning NAS542 seadmeid tarkvara versiooniga V5.21(ABAG.13)C0 ja vanemad.

Vead on paigatud tarkvara versioonides V5.21(AAZF.17)C0 ja V5.21(ABAG.14)C0. Eduka ründe korral võib autentimata kasutaja käivitada operatsioonisüsteemi käske ja suvalist koodi (HN).

Rünnakud Check Pointi VPNi vastu on tõusnud pärast nullpäeva haavatavuse avalikustamist

Mõned nädalad tagasi tuli avalikuks Check Pointi VPNi nullpäeva turvanõrkus, mida on nüüdseks aktiivselt ära kasutatud. Tegemist on suure mõjuga turvanõrkusega, mille kaudu on võimalik saada ligipääs tundlikule infole ja domeeni administraatori õigused.

Üks monitooringufirma nägi, et eelmisel nädalal prooviti haavatavust tähisega CVE-2024-24919 rünnata enam kui 780-lt erinevalt IP-aadressilt.

Turvanõrkus mõjutab Check Pointi CloudGuard Networki, Quantum Maestro, Quantum Scalable Chassisi, Quantum Security Gateway ja Quantum Sparki seadmete erinevaid tarkvara versioone. Kõik mõjutatud tooted on IPsec VPN-funktsiooniga Check Pointi turvalüüsid. WatchTowri teadurite hinnangul on viga lihtne leida ja väga lihtne ära kasutada, kuna selleks ei ole vaja eriõigusi ega kasutajapoolset sekkumist.

Check Point soovitab kõigil oma klientidel tarkvara uuendada (DR).

PHP paikas kriitilise turvavea, mis võimaldab koodi kaugkäivitada

Teadurid avastasid kriitilise koodi kaugkävitamise turvavea tähisega CVE-2024-4577 PHP-programmeerimiskeeles. Haavatavus mõjutab miljoneid servereid üle maailma ja võimaldab autentimata ründajal saada kontroll serveri üle. Turvaviga esineb kõigis PHP versioonides alates 5.x.

Erinevad küberturbega tegelevad ettevõtted on juba oma monitooringutes näinud katseid turvavea kuritarvitamiseks. Turvaveale on ka avaldatud kontseptsiooni tõendus, mis tõenäoliselt suurendab ründekatseid. Kuna tegemist on väga laialdaselt kasutusel oleva programmeerimiskeelega, siis võib eeldada, et turvauuenduste rakendamine võtab kaua aega ja suur hulk süsteeme on veel pikalt rünnakute suhtes haavatavad.

Turvaveale on olemas parandus alates 6. juunist ja kõigil kasutajatel soovitatakse PHP uuendada versioonidele 8.3.8, 8.2.20 ja 8.1.29. Kui ei ole võimalik tarkvara uuendada, siis on olemas ka leevendavad meetmed, mis on kirjeldatud lisatud lingil (SA, BC).

Synnovisi lunavararünnak häiris Londoni haiglate tööd

Mitmed Londoni suuremad haiglad kuulutasid välja kriitilise intsidendi pärast seda, kui küberrünnak tõi kaasa operatsioonide katkestamise ja erakorraliste patsientide mujale suunamise. Intsident mõjutas haiglaid, mille partneriks on Synnovis, kes pakub neile patoloogiateenuseid. Synnovist tabas lunavararünnak, mistõttu pidid haiglad end oma teenuspakkuja serverite küljest lahti ühendama.

NHSi (National Health Service) sõnul kiirabi ja erakorraline meditsiiniabi pakkumine jätkub, kuid nende töö on samuti häiritud, sest kiire vereanalüüsi teenus ei ole saadaval.

Ühendkuningriigi küberameti National Cyber Security Centre’i (NCSC) sõnul on ründe taga Vene päritolu küberrühmitus (BBC, BC, BC).