Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 23. nädalal

Atlassian paikas suure mõjuga Confluence’i turvavea

Atlassiani tarkvarad Confluence Data Center ja Server on haavatavad suure mõjuga koodi kaugkäivitamise veale tähisega CVE-2024-21683. Viga on hinnatud CVSS skooriga 8.3/10 ja mõjutab kõiki Confluence Data Centeri versioone alates 5.2 kuni 8.9.0.

Turvaviga on võrdlemisi lihtne ära kasutada, kuna see ei vaja kasutajapoolset tegevust, kuid see ei ole hinnatud kriitiliseks, sest enne edukat rünnet on vaja täita mitu eeltingimust:

  • ründaja peab olema Confluence’i sisse logitud;
  • ründajal peab olema piisavalt õigusi, et lisada uusi makrokeeli;
  • pahatahtlikku koodi sisaldav JavaScripti fail tuleb üles laadida kindlasse jaotisesse (Configure Code Macro > Add a new language).

Haavatavus on paigatud Confluence Data Centeri versioonides 8.9.1, 8.5.9 LTS ja 7.19.22 LTS.

Veale on juba avaldatud ka kontseptsiooni tõendus ja seetõttu on eriti oluline kõigil kasutajatel tarkvara uuendada esimesel võimalusel. On tõenäoline, et nimetatud haavatavus satub peagi rünnete sihtmärgiks (HNS, SW).

Androidi seadmetes paigati 37 haavatavust

Androidi nutiseadmetes paigati 37 turvaviga, nende hulgas oli ka mitu kõrge mõjuga haavatavust, mis võivad kaasa tuua õigustega manipuleerimise. Hetkel teadaolevalt ei ole õnnestunud neid turvanõrkusi kuritarvitada. Soovitame Androidi nutiseadmete tarkvara uuendada siiski esimesel võimalusel. Pixeli ega Pixel Watchi seadmetes sel kuul haavatavusi ei parandatud. (SW, Android)

Zyxel paikas turvanõrkused NAS-seadmetes

Zyxel paikas viis kriitilist turvaviga NAS-seadmetes, mis on jõudnud oma kasutusea lõppu. Haavatavused mõjutavad NAS326 seadmeid tarkvara versiooniga V5.21(AAZF.16)C0 ja vanemad ning NAS542 seadmeid tarkvara versiooniga V5.21(ABAG.13)C0 ja vanemad.

Vead on paigatud tarkvara versioonides V5.21(AAZF.17)C0 ja V5.21(ABAG.14)C0. Eduka ründe korral võib autentimata kasutaja käivitada operatsioonisüsteemi käske ja suvalist koodi (HN).

Rünnakud Check Pointi VPNi vastu on tõusnud pärast nullpäeva haavatavuse avalikustamist

Mõned nädalad tagasi tuli avalikuks Check Pointi VPNi nullpäeva turvanõrkus, mida on nüüdseks aktiivselt ära kasutatud. Tegemist on suure mõjuga turvanõrkusega, mille kaudu on võimalik saada ligipääs tundlikule infole ja domeeni administraatori õigused.

Üks monitooringufirma nägi, et eelmisel nädalal prooviti haavatavust tähisega CVE-2024-24919 rünnata enam kui 780-lt erinevalt IP-aadressilt.

Turvanõrkus mõjutab Check Pointi CloudGuard Networki, Quantum Maestro, Quantum Scalable Chassisi, Quantum Security Gateway ja Quantum Sparki seadmete erinevaid tarkvara versioone. Kõik mõjutatud tooted on IPsec VPN-funktsiooniga Check Pointi turvalüüsid. WatchTowri teadurite hinnangul on viga lihtne leida ja väga lihtne ära kasutada, kuna selleks ei ole vaja eriõigusi ega kasutajapoolset sekkumist.

Check Point soovitab kõigil oma klientidel tarkvara uuendada (DR).

PHP paikas kriitilise turvavea, mis võimaldab koodi kaugkäivitada

Teadurid avastasid kriitilise koodi kaugkävitamise turvavea tähisega CVE-2024-4577 PHP-programmeerimiskeeles. Haavatavus mõjutab miljoneid servereid üle maailma ja võimaldab autentimata ründajal saada kontroll serveri üle. Turvaviga esineb kõigis PHP versioonides alates 5.x.

Erinevad küberturbega tegelevad ettevõtted on juba oma monitooringutes näinud katseid turvavea kuritarvitamiseks. Turvaveale on ka avaldatud kontseptsiooni tõendus, mis tõenäoliselt suurendab ründekatseid. Kuna tegemist on väga laialdaselt kasutusel oleva programmeerimiskeelega, siis võib eeldada, et turvauuenduste rakendamine võtab kaua aega ja suur hulk süsteeme on veel pikalt rünnakute suhtes haavatavad.

Turvaveale on olemas parandus alates 6. juunist ja kõigil kasutajatel soovitatakse PHP uuendada versioonidele 8.3.8, 8.2.20 ja 8.1.29. Kui ei ole võimalik tarkvara uuendada, siis on olemas ka leevendavad meetmed, mis on kirjeldatud lisatud lingil (SA, BC).

Synnovisi lunavararünnak häiris Londoni haiglate tööd

Mitmed Londoni suuremad haiglad kuulutasid välja kriitilise intsidendi pärast seda, kui küberrünnak tõi kaasa operatsioonide katkestamise ja erakorraliste patsientide mujale suunamise. Intsident mõjutas haiglaid, mille partneriks on Synnovis, kes pakub neile patoloogiateenuseid. Synnovist tabas lunavararünnak, mistõttu pidid haiglad end oma teenuspakkuja serverite küljest lahti ühendama.

NHSi (National Health Service) sõnul kiirabi ja erakorraline meditsiiniabi pakkumine jätkub, kuid nende töö on samuti häiritud, sest kiire vereanalüüsi teenus ei ole saadaval.

Ühendkuningriigi küberameti National Cyber Security Centre’i (NCSC) sõnul on ründe taga Vene päritolu küberrühmitus (BBC, BC, BC).

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 22. nädalal

TP-Link parandas kriitilise vea populaarses ruuteris C5400X

TP-Link paikas turvavea, mida on hinnatud maksimaalse CVSS-skooriga (10.0/10) ning mis võimaldab autentimata ründajal kaugelt koodi käivitada. Pahaloomuliste käskude käivitamine võib kaasa tuua ruuterite ülevõtmise, andmete pealtkuulamise, DNSi sätete muutmise ja ligipääsu võrgule.

Turvaviga tähisega CVE-2024-5035 mõjutab mängurite seas populaarset TP-Linki ruuterit Archer C5400X ja selle tarkvara versioone kuni 1.1.1.6. Haavatavus on paigatud ruuteri tarkvara versioonis 1_1.1.7 (HN, BC).

Cisco paikas Firepower Management Centeris (FMC) kõrge mõjuga haavatavuse

Cisco parandas Firepower Management Centeri (FMC) tarkvara veebipõhise haldusliidese haavatavuse tähisega CVE-2024-20360, mida on hinnatud kõrge CVSS-skooriga (8,8/10). Haavatavus võimaldab pahaloomulisi SQLi käske käivitada, mille tulemusel saab ründaja andmebaasist mistahes andmeid, käivitada operatsioonisüsteemis suvalisi käske ja õigustega manipuleerida. Turvaveale on olemas parandus ja selle saavad kasutajad alla laadida (SA, Cisco).

WordPressi pistikprogrammi kasutatakse ära kaardiandmete varastamiseks

Kurjategijad on võtnud sihikule WordPressi pistikprogrammi Dessky Snippets. Häkkerid on asunud e-poodide veebilehtedele lisama pistikprogrammi kaudu pangakaardiandmeid varastavat pahaloomulist PHP-koodi.

Kuna e-poodides hoitakse tundlikke andmeid, näiteks pangakaardiandmed ja klientide isikuandmed, siis on need tihti kurjategijate sihtmärkideks. Kõigil WordPressi veebilehtede haldajatel tuleks hoida tarkvara ajakohasena, kasutada tugevaid paroole ja monitoorida oma lehel toimuvat (HN, SA).

Check Point paikas nullpäeva turvanõrkuse

Turvanõrkus tähisega CVE-2024-24919 mõjutab VPNi seadmeid ja seda on õnnestunud rünnetes kuritarvitada. Täpsemalt mõjutab turvaviga järgmisi Check Pointi tooteid: CloudGuard Network, Quantum Maestro, Quantum Scalable Chassis, Quantum Security Gateways ja Quantum Spark Appliances. Mõjutatud versioonid on R80.20.x, R80.20SP (EOL), R80.40 (EOL), R81, R81.10, R81.10.x, and R81.20.

Haavatavuse kaudu võib saada kaugjuurdepääsu tulemüürile ja seejärel ligipääsu ettevõtte võrgule.

Check Pointi teatel on virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) vastu suunatud rünnakud viimastel kuudel märkimisväärselt suurenenud. Mitmete suurte VPNi pakkujate, nagu Ivanti, Fortinet ja Cisco, toodetes on avalikustatud haavatavusi, mille kaudu on õnnestunud ründeid läbi viia. Muuhulgas kasutavaid neid turvanõrkusi ka riiklikud küberrühmitused. Näiteks jaanuaris hoiatas CISA, et Hiina riikliku taustaga häkkerid on võtnud sihikule Ivanti VPNi nullpäeva turvanõrkused. Seetõttu on oluline VPNi tarkvara uuendada niipea, kui turvauuendused välja antakse.

Kõigil, kes kasutavad Check Pointi Quantum Gateway tooteid, tuleks tarkvara uuendada (SA, SC).

Fortineti SIEMi tarkvara kriitilisele turvanõrkusele avaldati kontseptsiooni tõendus

Veebruaris avalikuks tulnud Fortineti FortiSIEMi tarkvaras olevale kriitilisele turvanõrkusele tähisega CVE-2024-23108 avaldati kontseptsioonitõendus, mis näitab, kuidas turvaviga ära kasutada. Veale on veebruarikuust olemas ka parandus ning kõigil Fortineti toodete kasutajatel tuleks tarkvara uuendada (SA).

WordPressi pistikprogrammide kriitilised turvavead on ründajate sihtmärgiks

WordPressi veebilehtede vastu suunatud pahatahtliku kampaania käigus kasutatakse ära turvanõrkusi kolmes erinevas pistikprogrammis – WP Statistics, WP Meta SEO ja LiteSpeed Cache. Tegemist on väga populaarsete pluginatega – WP Statistics pistikprogrammi on alla laetud 600 000 korda ja LiteSpeed Cache pistikprogrammi 5 miljonit korda.

Turvavead mõjutavad pluginate versioone:

  • WP Statistics 14.5 ja vanemad;
  • WP Meta SEO 4.5.12 ja vanemad;
  • LiteSpeed Cache 5.7.0.1 ja vanemad.

Eduka ründe korral on võimalik luua administraatorikonto, sisestada veebilehele pahaloomulist PHP-koodi ning jälgida kogu veebilehel toimuvat. Soovitame kõigil WordPressi veebilehtede haldajatel hoida tarkvara ajakohasena (SW).

Ticketmasterit tabas ulatuslik andmeleke

Live Nation kinnitas, et Ticketmasteri keskkonda on tabanud andmeleke, mis mõjutab 560 miljonit klienti.  Häkkerid on pakkunud tumeveebis müügiks 1.3 TB andmeid, mille eest soovitakse 500 000 dollarit. Varastatud andmed hõlmavad Ticketmasteri klientide nimesid, e-posti aadresse, telefoninumbreid, piletimüügi ja tellimuse üksikasju. Väidetavalt õnnestus andmed varastada pilveteenusepakkuja Snowflake kaudu – esmalt saadi kätte Snowflake’i töötaja kontoandmed ja seejärel saadi ligipääs nende klientide andmetele. Kurjategijate sõnul on nad sarnasel moel saanud ligipääsu ka teiste ettevõtete, nt Mitsubishi, Neiman Marcus ja Advance Auto Parts, andmetele (SA, CS).

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 21. nädalal

Küberkurjategijad kasutavad ära GitHubi ja FileZillat, et levitada pahavara

GitHubi ja FileZilla kaudu on hakatud levitama erinevat andmeid varastavat pahavara ja pangandustroojalisi, nagu Atomic (teise nimega AMOS), Vidar, Lumma (teise nimega LummaC2) ja Octo. Rünnete läbiviimiseks on loodud GitHubi võltsprofiilid ja koodihoidlad, mille kaudu levitatakse pahavara. Pahavara on loodud nii Androidi, macOSi kui ka Windowsi kasutajate sihtimiseks. Kasutajale jääb mulje, et ta laeb alla legitiimset tarkvara, kuid tegelikult jagatakse koodihoidlas hoopis kurjategijate loodud võltstarkvara (HN).

QNAP paikas oma NAS-seadmetes koodi kaugkäivitamist võimaldava turvavea

Taiwani tehnikatootja QNAP Systems paikas turvavea tähisega CVE-2024-27130, mille kaudu on ründajal võimalik käivitada pahaloomulist koodi. Vea kohta on avaldatud ka kontseptsiooni tõendus. Viga paigati tarkvara QTS versioonis 5.1.7.2770 ja QuTS hero versioonis h5.1.7.2770. Lisaks nimetatud veale parandati teisigi haavatavusi ja kõigil kasutajatel on soovitatav tarkvara uuendada. QNAPi seadmete haavatavusi on varasemalt rünnete läbiviimisel ära kasutatud (SW, HN).

Ivanti paikas kriitilise turvavea Endpoint Manageri tarkvaras

Ivanti paikas oma toodetes mitmeid haavatavusi, mille hulgas oli ka kriitiline koodi käivitamist võimaldav viga Endpoint Manageri (EPM) tarkvaras. Ettevõtte sõnul paigati EPMis kokku kuus kriitilist SQLi käivitamise viga, mille kaudu võib autentimata ründaja suvalist koodi käivitada. Turvavead kannavad tähiseid CVE-2024-29822 kuni CVE-2024-29827 ja neid on hinnatud kriitilise CVSS skooriga 9.6/10. Lisaks paigati haavatavusi ka Avalanche’i ja Connect Secure’i tarkvarades.

Ivanti sõnul ei ole neil infot, et turvavigu oleks õnnestunud ära kasutada, kuid sellegipoolest soovitatakse kõigil nende toodete kasutajatel tarkvara uuendada (SW).

GitHubi Enterprise Serveris paigati kriitiline turvaviga

Turvaviga tähisega CVE-2024-4985 on hinnatud maksimaalse CVSS skooriga 10/10 ja see võimaldab ründajal autentimisest mööda minna ning saada administraatori õigused. Viga mõjutab kõiki GitHub Enterprise Serveri versioone kuni 3.13.0 ja on paigatud versioonides 3.9.15, 3.10.12, 3.11.10 ning 3.12.4. Täpsemalt mõjutab haavatavus neid, kes kasutavad SAMLi single-sign-on (SSO) lahendust. Hetkel teadaolevalt ei ole õnnestunud haavatavust kuritarvitada, kuid arvestades turvavea tõsidust  soovitatakse kõigil kasutajatel siiski tarkvara uuendada esimesel võimalusel (SW, DR).

Veeam hoiatab oma kliente kriitilisest turvaveast Backup Enterprise Manageri tarkvaras

Kriitiline haavatavus tähisega CVE-2024-29849 on hinnatud CVSS skooriga 9.8/10 ning selle kaudu saab ründaja autentimisest mööda minna. Eduka ründe korral on võimalik sisse logida Veeam Backup Enterprise Manageri veebiliidesesse, justkui oleks tegemist õige kasutajaga. Turvaviga mõjutab Backup & Replicationi tarkvara versioone 5.0 kuni 12.1. Lisaks kriitilisele veale paigati veel kolm haavatavust tähistega CVE-2024-29850, CVE-2024-29851 ja CVE-2024-29852.

Vead on parandatud versioonis 12.1.2.172. Kui tarkvara uuendada ei ole võimalik, siis soovitab tootja seda ajutiselt mitte kasutada (SA, SW, BC).

GitLab paikas turvavea, mille kaudu saab konto üle võtta

Kõrge mõjuga turvaviga tähisega CVE-2024-4835 võimaldab autentimata ründajal kasutaja konto üle võtta ning saada ligipääsu piiratud teabele. See ja mitmed teised turvavead on paigatud GitLab Community Editioni (CE) ja Enterprise Editioni (EE) versioonides 17.0.1, 16.11.3 ning 16.10.6.

GitLab on populaarne sihtmärk ründajate seas, kuna seal hoitakse erinevat tüüpi tundlikke andmeid – muu hulgas näiteks API võtmeid ja tarkvara lähtekoodi. Seetõttu võivad kaaperdatud GitLabi kontod avaldada ettevõttele märkimisväärset mõju ja kaasa tuua ka tarneahela rünnaku. Näiteks võib juhtuda, et ründaja saab ligipääsu ohvri keskkonnale ning lisab sinna pahatahtlikku koodi.

CISA avaldas ka sel kuul hoiatuse, et endiselt proovitakse ära kasutada jaanuaris paigatud GitLabi haavatavust. Haavatavus tähisega CVE-2023-7028 võimaldab ründajal kasutajakonto üle võtta, saates parooli muutmise lingi suvalisele e-posti aadressile. Kuna GitLabi haavatavused on tihti olnud rünnete sihtmärgiks, siis soovitame tarkvara uuendada esimesel võimalusel (BC).

Google paikas taas Chrome’i nullpäeva turvanõrkuse

Tegemist on kaheksanda Chrome’i nullpäeva turvanõrkusega sel aastal ja maikuus on paigatud juba neli nullpäeva haavatavust. Ettevõtte sõnul on turvaviga tähisega CVE-2024-5274 rünnetes ära kasutatud. Soovitame uuendada Chrome’i uuele versioonile 125.0.6422.112 esimesel võimalusel (BC, DR).