Tag Archives: Confluence

Olulisemad turvanõrkused 2023. aasta 44. nädalal

 • Confluence’i tarkvaras avastati kriitiline turvanõrkus

Atlassian teavitas eelmise nädala alguses, et nende Confluence’i tarkvaras on kriitiline turvanõrkus, mida tähistatakse kui CVE-2023-22518. Haavatavus võib potentsiaalselt lubada autentimata ründajatel, kes saavad saata mõjutatud Confluence’ile spetsiaalsete parameetritega päringuid, taastada konkreetse Confluence’i andmebaas ja lõpuks käivitada suvalisi süsteemikäske (PD). Atlassiani sõnul võib autentimata ründaja haavatavuse abil põhjustada kliendi Confluence’i keskkonnas andmekadu (Atlassian). Ettevõte andis 3. novembril ka teada, et nõrkust on üritatud aktiivselt kuritarvitada (Atlassian). RIA avaldas turvanõrkuse kohta käiva ülevaate 31. oktoobril enda blogis (RIA).

Atlassiani sõnul on turvavea vastu haavatavad kõik Confluence Serveri ja Data Centeri versioonid, millel ei ole turvapaika rakendatud. Mõjutatud ei ole Atlassian Cloudi kasutavad Confluence’id.

Põhiliseks vastumeetmeks on uuendada Confluence ühele järgnevatest versioonidest:

7.19.16 või hilisem;
8.3.4 või hilisem;
8.4.4 või hilisem;
8.5.3 või hilisem;
8.6.1 või hilisem.

Ettevõtte ametlikus ohuteates on kirjeldatud ka alternatiivsed võimalused enda haavatavat Confluence’i kaitsta, kui uuendamine ei ole mingil põhjusel võimalik (Atlassian). Siiski tuleks prioritiseerida kaitsemeetmena uuendamist.

 • Microsoft Exchange’il avastati neli nullpäeva turvanõrkust

Microsoft Exchange Serveril avastati neli nullpäeva turvaauku, mida autentitud ründaja saab eemalt ära kasutada suvalise koodi käivitamiseks või haavatavatest süsteemidest tundliku teabe varastamiseks. Turvanõrkusi tähistatakse nelja erineva tähisega: ZDI-23-1578, ZDI-23-1579, ZDI-23-1580 ja ZDI-23-1581. Microsofti sõnul on ZDI-23-1578 turvanõrkuse vastu kaitstud kõik kliendid, kes on rakendanud Exchange’ile augustikuu turvauuendused.  Teiste turvanõrkuste puhul on ründajal vaja kätte saada Exchange’i kasutava meilikonto kasutajatunnused, et turvavigu oleks võimalik kuritarvitada (BP).

 • Kriitilist Apache ActiveMQ turvaviga üritatakse lunavararünnakutes ära kasutada

Küberturbeekspertide sõnul on hiljutiste lunavararünnakute jaoks kasutatud Apache ActiveMQ kriitilist turvaauku, millest teatati 25. oktoobril ja mida tähistatakse kui CVE-2023-46604. Turvanõrkus võimaldab haavatavas süsteemis käivitada pahaloomulist koodi ja see üle võtta (TR).

Hiljuti avaldati ka üks analüüs, kus uuriti kaht rünnakut, mille käigus konkreetset turvanõrkust üritati kuritarvitada. Analüüsis leiti, et rünnakute käigus üritati süsteemid krüpteerida HelloKitty lunavaraga. Ekspertide hinnangu kohaselt olid aga krüpteerimiskatsed “kohmakad”, mis tähendas, et ründajatel ei õnnestunud isegi mitme katse käigus faile krüpteerida (Rapid7).

Turvaveast mõjutatud Apache ActiveMQ versioonid on järgnevad (Apache):

Kõik 5.18.x versioonid enne 5.18.3

Kõik 5.17.x versioonid enne 5.17.6

Kõik 5.16.x versioonid enne 5.16.7

Kõik versioonid, mis on vanemad kui 5.15.16

OpenWire Module 5.18.x versioonid enne 5.18.3

OpenWire Module 5.17.x versioonid enne 5.17.6

OpenWire Module 5.16.x versioonid enne 5.16.7

OpenWire Module 5.8.x versioonid enne 5.15.16

Kasutajatel soovitatakse uuendada mõjutatud tarkvara ühele järgnevatest versioonidest: 5.15.16, 5.16.7, 5.17.6 või 5.18.3.

 • Teadlased avastasid 34 haavatavat Windowsi draiverit

Teadlased avastasid 34 Windowsi draiverit, mida pahalased saavad kuritarvitada süsteemide kompromiteerimiseks. Mõnda neist haavatavatest draiveritest võivad kurjategijad kasutada näiteks arvuti mälu oluliste osade kustutamiseks (THN).

Haavatavate draiverite hulgas olid muuhulgas AODDriver.sys, ComputerZ.sys, dellbios.sys, GEDevDrv.sys, GtcKmdfBs.sys, IoAccess.sys, kerneld.amd64, ngiodriver.sys, nvoclock.sys, PDFWKRNL.M. rtif.sys, rtport.sys, stdcdrv64.sys ja TdkLib64.sys (THN).

34 draiverist kuus võimaldavad juurdepääsu kerneli mälule, mida saab siis kuritarvitada õiguste tõstmiseks või turbelahenduste kaotamiseks. Seitse draiverit, sealhulgas Inteli stdcdrv64.sys, saab kasutada püsivara kustutamiseks SPI-välkmälust, muutes süsteemi käivitamatuks (THN).

Eelnevat kirjeldatud ohtude eest kaitsmiseks on oluline hoida oma arvuti tarkvara ajakohasena (THN).

 • Ründajad kuritarvitavad F5 BIG-IP kriitilisi turvanõrkusi

Ründajad kuritarvitavad aktiivselt F5 BIG-IP kriitilist haavatavust, mis võimaldab neil käivitada süsteemikäske. Viga, mida jälgitakse kui CVE-2023-46747, võimaldab autentimata ründajal, kellel on BIG-IP-süsteemile võrgujuurdepääs halduspordi kaudu, käivitada pahaloomulist koodi (SW).

Turvanõrkusele on avalikustatud ka kontseptsiooni tõendus (PoC), mis suurendab kuritarvitamise tõenäosust.  Ründajad on antud kriitilist turvanõrkust kasutanud koos teise uue turvaveaga BIG-IP konfiguratsioonis, mida tähistatakse kui CVE-2023-46748 (SW).

26. oktoobril avalikustas F5 turvanõrkuste vastu parandused BIG-IP versioonide 13.x kuni 17.x jaoks ja kutsus kliente üles neid võimalikult kiiresti rakendama (SW).

Ettevõte on mõlema vea jaoks välja andnud ka vastavad indikaatorid (IoC), et aidata organisatsioonidel võimalikku kompromiteerimist tuvastada. F5 hoiatab siiski aga, et kõik kompromiteeritud süsteemid ei pruugi olla tuvastatavad avaldatud indikaatoritega ning osav ründaja võib enda tegevuse jäljed ka eemaldada.

Ründajad kasutavad turvaauke kombineeritult, seega võib enamiku rünnakute peatamiseks piisata samas ainult CVE-2023-46747 vastu avalikustatud turvaparanduse rakendamisest (SW). Siiski on soovituslik rakendada kõik avalikustatud turvaparandused.

 • Kubernetese jaoks mõeldud NGINX Ingress kontrolleri turvavead võivad lubada häkkeritel mandaate varastada

Kubernetese NGINX Ingressi kontrolleril on kolm turvaviga, mis võivad lubada häkkeril klastrist mandaate varastada. Need haavatavused võivad samuti võimaldada ründajal sisestada kontrolleri protsessi kahjulikku koodi ja saada volitamata juurdepääsu tundlikele andmetele. Üks haavatavustest, CVE-2022-4886, võimaldab ründajal varastada kontrollerist Kubernetese API mandaate.

Tarkvara arendajad on avalikustanud mõned viisid nende haavatavuste leevendamiseks, näiteks teatud valikute rakendamine või NGINX-i uuemale versioonile värskendamine (THN).

Kriitiline turvanõrkus CVE-2023-22518 Confluence’i tarkvaras

Lühikirjeldus

30. oktoobril avalikustas Atlassian, et Confluence’i tarkvara mõjutab kriitiline turvanõrkus CVE-2023-22518 (CVSS 9.1/10.0). Atlassiani kinnitusel võib autentimata ründaja haavatavuse abil põhjustada klientide Confluence’ides andmekadu (Atlassian). Samas ei ole ettevõtte hinnangul ründajal siiski võimalik turvanõrkuse abil haavatavatest süsteemidest andmeid välja viia.  Hetkel ei ole teada, et turvanõrkust oleks aktiivselt juba kuritarvitatud. Samuti ei ole 31. oktoobri seisuga ühtegi turvanõrkuse kontseptsiooni tõendust (PoCi) avalikustatud, mis tavaliselt turvavigade kuritarvitamise aktiivsust tõstab.

Milliseid süsteeme haavatavus mõjutab?

Atlassiani sõnul on turvavea vastu haavatavad kõik Confluence Serveri ja Data Centeri versioonid, millel ei ole turvapaika rakendatud. Mõjutatud ei ole Atlassian Cloudi kasutavad Confluence’id[1].

Vastumeetmed ja soovitused

1) Esimesel võimalusel uuendada Confluence ühele järgnevatest versioonidest:

7.19.16 või hilisem;
8.3.4 või hilisem;
8.4.4 või hilisem;
8.5.3 või hilisem;
8.6.1 või hilisem.

2) RIA ei soovita hoida Confluence’i avalikul kujul internetist kättesaadavana, kuna see tõstab oluliselt küberründe toimumise tõenäosust. Seetõttu soovitame Confluence Server ja Data Center süsteemidele piirata internetist avalik ligipääs. Kui teie organisatsioon ise Confluence’i halduse eest ei vastuta, pöörduge selle sooviga teenusepakkuja poole.

3) Kompromiteerimise kahtluse korral palume teavitada CERT-EE-d, kirjutades meiliaadressile cert@cert.ee.

Atlassiani ametlik ohuteavitus:

https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html


[1] Kui te pääsete Confluence’ile ligi domeeni atlassian.net kaudu, on see majutatud Atlassiani pilvekeskkonnas ja sellisel juhul ei ole teie Confluence selle turvanõrkuse suhtes haavatav.

Olulisemad turvanõrkused 2023. aasta 40. nädalal

 • Confluence’i mõjutab väga oluline turvanõrkus

Atlassiani arendatud Confluence’i tarkvaras avastati kriitiline turvaviga, mille kohta andis ettevõtte välja ka hoiatuse. Turvanõrkus tähisega CVE-2023-22515 võimaldab ründajal saada haavatavas süsteemis administraatoriõigused. Ettevõte kinnitas, et piiratud arv klientide süsteeme on langenud ka seda turvanõrkust kuritarvitatavate rünnakute ohvriks (Atlassian).

Atlassiani sõnul mõjutab viga Confluence Server ja Confluence Data Center versioone alates 8.0.0. Turvanõrkus on paigatud versioonides 8.3.3 või uuemates, 8.4.3 või uuemates või 8.5.2 või uuemates. Turvaveast ei ole mõjutatud Atlassiani pilveteenust kasutavad Confluence’i süsteemid, ehk kui Confluence’i lehele pääseb ligi atlassian.net domeeni kaudu, siis ei ole see ka mõjutatud (Atlassian).

Atlassian rõhutab, et lisaks uuendamisele on oluline veenduda, et haavatavat süsteemi ei jõutud kompromiteerida. Selleks tõi ettevõte enda hoiatusteavituses välja ka mõned näpunäited, kuidas seda kindlaks teha (Atlassian).

 • Apple’i seadmed said tarkvarauuendused, parandati muuhulgas nullpäeva turvanõrkus

Apple avalikustas enda toodetud seadmetele turvavärskendused, et kõrvaldada uus nullpäeva haavatavus tähisega CVE-2023-42824, mida on ära kasutatud iPhone’i ja iPadi seadmete vastu suunatud rünnakutes (Apple).

Turvanõrkus on seotud kerneliga ja lubab juba haavatavas süsteemis oleval ründajal enda õiguseid seal tõsta. Apple’i sõnul võidi seda nõrkust ära kasutada iPhone’idel, mis kasutasid vanemat iOSi versiooni kui 16.6. Haavatavus mõjutab iPhone XS-i ja uuemaid versioone ning erinevaid iPadi mudeleid. See on parandatud iOS ja iPadOS versioonis 17.0.3 (Apple).

Turvavärskendustega parandati ka nõrkus, mida tähistatakse kui CVE-2023-5217 ning mille abil on võimalik käivitada suvalist koodi. Kui kasutate iPhone’i või iPadi, soovitame tarkvarauuendused rakendada esimesel võimalusel (Apple).

 • Androidile avalikustatud turvauuendused paikavad mitu nullpäeva turvanõrkust

Google avalikustas Androidi operatsioonisüsteemile 2023. aasta oktoobri turvavärskendused, mis parandavad 54 turvanõrkust. Nende hulgas on kaks turvaviga, mida on teadaolevalt aktiivselt ära kasutatud. Nendeks on haavatavused tähistega CVE-2023-4863 ja CVE-2023-4211 (BC, Android).

CVE-2023-4863 on puhvri ületäitumise haavatavus laialt kasutuses olevas teegis libwebp, mis mõjutab paljusid tarkvaratooteid, sealhulgas Chrome’i, Firefoxi, iOSi, Microsoft Teamsi jpt. RIA kajastas seda nõrkust ka eelmise nädala ülevaates (39. nädal). CVE-2023-4211 mõjutab aga Arm Mali GPU draiverite mitut versiooni, mida kasutatakse paljudes Androidi operatsioonisüsteemiga seadmete mudelites. Haavatavus võib võimaldada ründajatel tundlikele andmetele ligi pääseda (BC, Android).

Kui kasutate Androidi operatsioonisüsteemiga seadmeid, rakendage uuendused esimesel võimalusel (BC, Android).

 • TorchServe’i raamistikus avastati kriitilised haavatavused

TorchServe’i raamistikus avastati kriitilised haavatavused, mis kujutavad tehisintellekti mudelitele olulist ohtu. Haavatavused avastanud ekspertide hinnangul näitavad need turvanõrkused, et AI-rakendused on avatud lähtekoodiga vigadele vastuvõtlikud sarnaselt paljudele muudele tarkvaradele (Oligio).

TorchServe’i, mida haldavad Amazon ja Meta, kasutatakse tootmiskeskkondades PyTorchil põhinevate süvaõppemudelite rakendamiseks ja seda rakendatakse laialdaselt, sealhulgas sellistes suurtes ettevõtetes nagu Amazon, Google ja Walmart (Oligio).

Haavatavuste ärakasutamine võib anda ründajatele juurdepääsu tehisintellekti kasutavate mudelite andmetele, võimaluse sisestada pahatahtlikke mudeleid tootmiskeskondadesse, muuta AI tulemusi või võtta serverite üle täielik kontroll (Oligio).

Kõik TorchServe’i versioonid kuni versioonini 0.8.1 on haavatavad. Haavatavused, mida ühiselt nimetatakse ShellTorchiks, hõlmavad muuhulgas kriitilist SSRF-i haavatavust, mis viib koodi kaugkäitamiseni (RCE) ja Javaga seotud RCE-d. Ekspertide sõnul rõhutavad need haavatavused vajadust AI infrastruktuuri tugevdatud turvameetmete järele, et kaitsta tehisintellekti mudeleid võimaliku väärkasutuse eest (Oligio).

 • Looney Tunables nimelise haavatavuse jaoks avalikustati kontseptsiooni tõendus

Kübereksperdid juhtisid eelmisel nädalal tähelepanu turvanõrkusele, mida tuntakse Looney Tunables nime all ja mis mõjutab üht olulist Linuxi kernel komponenti (glibc) (Qualys).

Haavatavus võib võimaldada ründajal oma õigusi suurendada, et saada süsteemi üle täielik kontroll juurõiguste abil. Turvanõrkuse olemasolu on tuvastatud erinevate Linuxi distributsioonide seas, sealhulgas Fedora 37 ja 38, Ubuntu 22.04 ja 23.04 ning Debian 12 ja 13 vaikeinstallatsioonides (Qualys).

Parim viis selle haavatavuse leevendamiseks on paikamine. Kui CVE-2023-4911 teid mõjutab, peaksite oma süsteemi parandama vastavalt mõjutatud distributsioonile. Täpsemat informatsiooni turvanõrkuse tuvastamise ja paikamise kohta leiate ka näiteks siit.