Tag Archives: Linux

Olulisemad turvanõrkused 2024. aasta 13. nädalal

300 000 IP-d on haavatavad uue Loop DoS-i ründetehnika vastu

Ligikaudu 300 000 internetis avalikult kättesaadavat serverit või seadet on haavatavad uue ummistusrünnakute tehnika vastu. See meetod töötab UDP-põhiste rakenduskihi teenuste vastu, kasutades ära kindlaid TFTP, DNSi ja NTP teenuseid ning samuti aegunud protokolle, nagu Echo, Chardgen ja QOTD (TR).

Oma olemuselt on käesolev ründemeetod küllaltki triviaalne – ründajad saadavad vigase päringu näiteks haavatavale serverile A, spoof’ides haavatavat serverit B. Nõnda hakkavad serverid A ja B üksteisele lõputult päringuid saatma, muutes teenused kättesaamatuks.

Loop DoS-i eelis on see, et seda kasutades ei pea ründajad serveri teenuse töö häirimiseks pidevalt suurtes mahtudes päringuid saatma – pärast rünnaku algust DoS-ivad kaks haavatavat serverit üksteist ise ja see kestab niikaua, kuni keegi selle ahela peatab.

Apple paikas koodi kaugkäitust võimaldava turvanõrkuse

Apple väljastas värsked turvapaigad iOS-i ja MacOs-i seadmetele, et parandada CVE-2024-1580 koodi kaugkäitust võimaldav turvanõrkus (SW). Antud turvanõrkus kasutab ära iOS-i CoreMedia ja WebRTC komponente, mis vastutavad multimeedia (nt pildid ja videod) töötlemise eest.

See turvanõrkus ei mõjuta mitte ainult Apple’i, vaid ka kõiki teisi seadmeid, mis kasutavad dav1d tarkvara. Seda tarkvara kasutatakse multimeedia dekodeerimiseks AV1 formaadis, kuid eriti suurte failide puhul võib tekkida täisarvu ületäitumine (integer overflow), mille abil saab panna tarkvara kirjutama andmeid väljapoole ettenähtud mälu. Nõnda saavad ründajad CVE-2024-1580 abil jooksutada koodi kellegi teise seadmes, kasutades selle jaoks pahaloomulisi pilte või videoid.

Häkkerid kasutavad serverite kompromiteerimiseks ära Ray raamistiku turvanõrkust

Uus ShadowRay-nimeline kampaania sihib haavatavaid Ray raamistike (populaarne avatud lähtekoodiga AI-raamistik). Sedalaadi ründeid on esinenud juba 2023. aasta septembri algusest ning ründajate põhilisteks sihtmärkides on olnud hariduse, krüptoraha ja biofarmakoloogia sektorid, aga puudutatud on olnud ka muud eluvaldkonnad (BC).

2023. aasta novembris teavitas Anyscale viiest Ray turvanõrkusest (CVE-2023-6019, CVE-2023-6020, CVE-2023-6021 ja CVE-2023-48023), millest neli said ka paigatud. Samas viies turvanõrkus (CVE-2023-48023), mis võimaldas koodi kaugkäitust, jäi paikamata (BC). Selle põhjuseks on Anyscale’i seisukoht, et autentimisvõimaluse puudumine Rays on osa selle disainist ja turvanõrkust saab ära kasutada vaid juhul, kui Ray kasutajad ignoreerivad projekti dokumentatsioonis rõhutatud soovitusi.

Kuna Anyscale CVE 2023-48023 turvanõrkuseks ei pea, siis on paljude Ray kasutajate ja staatiliste skaneerimistööriistade jaoks jäänud antud turvanõrkus märkamata, mistõttu on ründajatel võimalik haavatavaid teenuseid kompromiteerida.

Linuxi turvaviga laseb ründajatel ohvrite paroole varastada

Linuxi operatsioonisüsteemis kasutatav wall-käsk sisaldab turvanõrkust (CVE-2024-28085), mida saab ära kasutada ohvrite paroolide varastamiseks või lõikelaua (clipboard) sisu muutmiseks.

Wall-käsk kuulub util-linuxi paketti, mis on osa Linuxi operatsioonisüsteemist. Antud käsku kasutatakse Linuxi süsteemides selleks, et saata sõnumeid kõikidesse samasse süsteemi (näiteks serverisse) sisse logitud kasutajate terminalidesse (BC).

Wall-käsu turvaviga seisneb selles, et kui kasutaja saadab teistele kasutajatele laiali mingi teksti, siis sealt ei filtreerita välja paojärjestusi (escape secuence ehk sümbolite kombinatsioon, mille abil saab terminalile käske anda). Nõnda saab administraatori õigusteta kasutaja samas süsteemis olevatelt administraatori õigustega kasutajatelt  paroolid välja petta, saates neile wall-käsu abil spetsiaalseid sümboleid sisaldava sõnumi, mis loob nende terminali võltsitud SUDO-rea.

Olulisemad turvanõrkused 2023. aasta 49. nädalal

Androidi turvauuendused parandavad kriitilise turvavea

Androidi nutiseadmetes paigati 85 turvaviga. Nende hulgas on ka kriitiline koodi kaugkäivitamist võimaldav turvaviga (CVE-2023-40088), mis ei vaja kasutajapoolset tegevust haavatavuse edukaks kuritarvitamiseks. Samuti ei ole haavatavuse kuritarvitamiseks vaja kõrgendatud õiguseid. Teadaolevalt ei ole viga rünnete läbiviimisel veel ära kasutatud, kuid RIA soovitab Androidi nutiseadmete tarkvara uuendada esimesel võimalusel (BC, SA, Android).

Atlassian parandas enda toodetes neli kriitilist turvaviga

Atlassian avaldas parandused nelja kriitilise koodi kaugkäitamise haavatavuse kohta, mis mõjutavad Confluence’i, Jira ja Bitbucketi tarkvaru. Kõik haavatavused said kriitilisuse skooriks vähemalt 9.0/10.0-st ja neid tähistatakse kui CVE-2023-22522, CVE-2023-22523, CVE-2023-22524 ja CVE-2022-1471. RIA soovitab esimesel võimalusel tarkvarad uuendada (HNAtlassian).

WordPressi administraatoritele saadetakse võltsitud turvauuenduste kirju

WordPressi haldajatele saadetakse võltsitud WordPressi turvateatisi fiktiivse haavatavuse kohta, et nakatada veebilehti pahatahtliku pistikprogrammiga. Kirja sisus on väidetud, et platvormil leiti kriitiline koodi kaugkäivitamist võimaldav viga ja selle parandamiseks tuleks alla laadida turvapaik. Kui lingile vajutada, siis suunatakse kasutaja kurjategijate loodud lehele, mis näeb välja identne õige WordPressi veebilehega (BC).

Lisaks paigati WordPressi uues versioonis 6.4.2 viga, mida on võimalik koos mõne teise haavatavusega ära kasutada pahatahtliku koodi kaugkäivitamiseks. Kõigil WordPressi kasutajatel on soovitatud tarkvara uuendada esimesel võimalusel, kuna haavatavuse tõttu on võimalik saada täielik kontroll veebilehe üle (SA, WordPress).

Tõsine Bluetoothi haavatavus võib lubada seadmetesse alla laadida pahaloomulisi rakendusi

Hiljutine turvahaavatavus CVE-2023-45866 mõjutab Androidi, Linuxi ja Apple’i seadmeid, võimaldades ründajatel sisestada klahvivajutused Bluetoothi turvavea kaudu. See viga võimaldab Bluetoothi levialas asuvatel ründajatel luua ühenduse tuvastatavate seadmetega ilma kasutaja kinnitust vajamata, võimaldades neil teha selliseid toiminguid nagu rakenduste installimine või käskude käivitamine. Haavatavus tuvastati esmalt macOS-is ja iOS-is, mõjutades isegi lukustusrežiimis (Lockdown Mode) olevaid seadmeid. Hiljem tuvastati see ka Androidis ja Linuxis (SW).

Mõjutatud on kõik Androidi versioonid alates versioonist 4.2.2. Google’i sõnul parandavad turvavea 2023. aasta detsembri turvauuendused (SW).

Kuigi Linuxi erinevatele distributsioonidele on parandus olemas juba 2020. aastast, on see tihti vaikimisi seades keelatud. Mõjutatud on Linuxi operatsioonisüsteemi kasutavad seadmed, mis on seatud olekusse avastatav/ühendatav (SW).

Lisaks on macOS ja iOS haavatavad, kui Bluetooth on lubatud ja Magic Keyboard on seadmes rakendatud. Sellisel juhul ei kaitse potentsiaalse ründe eest ka lukustusrežiim (Lockdown Mode) (SW).

USA valitsusasutuste vastu on üritatud ära kasutada Adobe ColdFusioni kriitilist turvanõrkust

Häkkerid on aktiivselt kasutanud Adobe ColdFusioni kriitilist turvaauku, mille tähistus on CVE-2023-26360, et tungida USA valitsusasutuste serveritesse. See haavatavus võimaldab ründajatel käivitada mis tahes koodi sihtmärgiks valitud serverites, mis kasutavad veebirakenduste arendusplatvormi Adobe ColdFusioni aegunud versioone. Turvaviga kasutati algselt nullpäeva haavatavusena, enne kui Adobe paranduse välja andis.

USA küberjulgeoleku ja infrastruktuuri turvalisuse agentuur (CISA) on liigitanud antud häkkimiskatsed luuretegevuseks, mis tavaliselt hõlmavad teabe kogumist sihitud võrkude ja süsteemide kohta. CISA avalikustas föderaalasutustele ja osariikide teenistustele hoiatuse ja soovitused, et nad rakendaksid oma Adobe ColdFusioni tarkvaradele kohe saadaolevad turvavärskendused (CISA).

Riski maandamiseks ja võimalike ärakasutamiste eest kaitsmiseks soovitatakse ColdFusion uuendada uusimale saadaolevale versioonile. Lisaks soovitatakse rakendada võrgu segmenteerimist, kasutada tulemüüri ja/või veebirakenduste tulemüüri (WAF) ning kasutada nii palju kui võimalik mitmefaktorilist autentimist, et veelgi tugevdada kaitset selliste haavatavuste vastu (CISA).

5Ghoul-nimelised turvanõrkused mõjutavad 5G-modemeid

5Ghoul koondnimetusega haavatavused on turvanõrkused, mis leiti Qualcommi ja MediaTeki valmistatud 5G-modemites. Neid kasutatakse paljudes nutitelefonides, ruuterites ja USB-modemites. Teadlased avastasid 14 erinevat turvaprobleemi, millest kümmet on ka avalikkusega jagatud (SA).

Konkreetsed haavatavused võivad põhjustada teenuste töös tõrkeid või sundida mõjutatud seadmeid kasutama vähem turvalist võrku. Neid saab kuritarvitada haavatavatele seadmetele ilma füüsilist juurdepääsu omamata, imiteerides lihtsalt legitiimset 5G võrgusignaali. Mõned kriitilisemad haavatavused on tähistatud kui CVE-2023-33043, CVE-2023-33044 ja CVE-2023-33042 (SA).

Nii Qualcomm kui ka MediaTek on avaldanud turvahoiatused, mis käsitlevad avalikustatud 5Ghouli haavatavusi. Turvavärskendused tehti seadmemüüjatele kättesaadavaks kaks kuud tagasi. Tarkvara levitamise keerukuse tõttu, eriti Android-seadmetes, võib aga kuluda veidi aega, enne kui parandused turvavärskenduste kaudu lõppkasutajatele jõuavad. See tähendab, et kuigi nende haavatavuste jaoks on paigad olemas, sõltub nende juurutamine üksikutele seadmetele erinevatest teguritest, sealhulgas seadmete tootjatest ja konkreetsetest mõjutatud mudelitest (SA).

Sierra Wirelessi ruuterite turvanõrkused võivad mõjutada kriitilist infrastruktuuri

Turvanõrkused mõjutavad Sierra Wireless OT/IoT ruutereid ja võivad seetõttu ohustada kriitilist infrastruktuuri. Turvanõrkuste abil on võimalik autentimisest mööda minna, käivitada pahatahtlikku koodi ja teenuste tööd häirida. Sierra AirLink ruutereid kasutavad maailmas näiteks mitmed tööstusettevõtted ja hädaabiteenuse pakkujad oma kriitilise tähtsusega süsteemides. Kõigil kasutajatel soovitatakse üle minna ALEOS-i (AirLink Embedded Operating System) versioonile 4.17.0, kus vead on paigatud (BC, Forescout).

Olulisemad turvanõrkused 2023. aasta 40. nädalal

  • Confluence’i mõjutab väga oluline turvanõrkus

Atlassiani arendatud Confluence’i tarkvaras avastati kriitiline turvaviga, mille kohta andis ettevõtte välja ka hoiatuse. Turvanõrkus tähisega CVE-2023-22515 võimaldab ründajal saada haavatavas süsteemis administraatoriõigused. Ettevõte kinnitas, et piiratud arv klientide süsteeme on langenud ka seda turvanõrkust kuritarvitatavate rünnakute ohvriks (Atlassian).

Atlassiani sõnul mõjutab viga Confluence Server ja Confluence Data Center versioone alates 8.0.0. Turvanõrkus on paigatud versioonides 8.3.3 või uuemates, 8.4.3 või uuemates või 8.5.2 või uuemates. Turvaveast ei ole mõjutatud Atlassiani pilveteenust kasutavad Confluence’i süsteemid, ehk kui Confluence’i lehele pääseb ligi atlassian.net domeeni kaudu, siis ei ole see ka mõjutatud (Atlassian).

Atlassian rõhutab, et lisaks uuendamisele on oluline veenduda, et haavatavat süsteemi ei jõutud kompromiteerida. Selleks tõi ettevõte enda hoiatusteavituses välja ka mõned näpunäited, kuidas seda kindlaks teha (Atlassian).

  • Apple’i seadmed said tarkvarauuendused, parandati muuhulgas nullpäeva turvanõrkus

Apple avalikustas enda toodetud seadmetele turvavärskendused, et kõrvaldada uus nullpäeva haavatavus tähisega CVE-2023-42824, mida on ära kasutatud iPhone’i ja iPadi seadmete vastu suunatud rünnakutes (Apple).

Turvanõrkus on seotud kerneliga ja lubab juba haavatavas süsteemis oleval ründajal enda õiguseid seal tõsta. Apple’i sõnul võidi seda nõrkust ära kasutada iPhone’idel, mis kasutasid vanemat iOSi versiooni kui 16.6. Haavatavus mõjutab iPhone XS-i ja uuemaid versioone ning erinevaid iPadi mudeleid. See on parandatud iOS ja iPadOS versioonis 17.0.3 (Apple).

Turvavärskendustega parandati ka nõrkus, mida tähistatakse kui CVE-2023-5217 ning mille abil on võimalik käivitada suvalist koodi. Kui kasutate iPhone’i või iPadi, soovitame tarkvarauuendused rakendada esimesel võimalusel (Apple).

  • Androidile avalikustatud turvauuendused paikavad mitu nullpäeva turvanõrkust

Google avalikustas Androidi operatsioonisüsteemile 2023. aasta oktoobri turvavärskendused, mis parandavad 54 turvanõrkust. Nende hulgas on kaks turvaviga, mida on teadaolevalt aktiivselt ära kasutatud. Nendeks on haavatavused tähistega CVE-2023-4863 ja CVE-2023-4211 (BC, Android).

CVE-2023-4863 on puhvri ületäitumise haavatavus laialt kasutuses olevas teegis libwebp, mis mõjutab paljusid tarkvaratooteid, sealhulgas Chrome’i, Firefoxi, iOSi, Microsoft Teamsi jpt. RIA kajastas seda nõrkust ka eelmise nädala ülevaates (39. nädal). CVE-2023-4211 mõjutab aga Arm Mali GPU draiverite mitut versiooni, mida kasutatakse paljudes Androidi operatsioonisüsteemiga seadmete mudelites. Haavatavus võib võimaldada ründajatel tundlikele andmetele ligi pääseda (BC, Android).

Kui kasutate Androidi operatsioonisüsteemiga seadmeid, rakendage uuendused esimesel võimalusel (BC, Android).

  • TorchServe’i raamistikus avastati kriitilised haavatavused

TorchServe’i raamistikus avastati kriitilised haavatavused, mis kujutavad tehisintellekti mudelitele olulist ohtu. Haavatavused avastanud ekspertide hinnangul näitavad need turvanõrkused, et AI-rakendused on avatud lähtekoodiga vigadele vastuvõtlikud sarnaselt paljudele muudele tarkvaradele (Oligio).

TorchServe’i, mida haldavad Amazon ja Meta, kasutatakse tootmiskeskkondades PyTorchil põhinevate süvaõppemudelite rakendamiseks ja seda rakendatakse laialdaselt, sealhulgas sellistes suurtes ettevõtetes nagu Amazon, Google ja Walmart (Oligio).

Haavatavuste ärakasutamine võib anda ründajatele juurdepääsu tehisintellekti kasutavate mudelite andmetele, võimaluse sisestada pahatahtlikke mudeleid tootmiskeskondadesse, muuta AI tulemusi või võtta serverite üle täielik kontroll (Oligio).

Kõik TorchServe’i versioonid kuni versioonini 0.8.1 on haavatavad. Haavatavused, mida ühiselt nimetatakse ShellTorchiks, hõlmavad muuhulgas kriitilist SSRF-i haavatavust, mis viib koodi kaugkäitamiseni (RCE) ja Javaga seotud RCE-d. Ekspertide sõnul rõhutavad need haavatavused vajadust AI infrastruktuuri tugevdatud turvameetmete järele, et kaitsta tehisintellekti mudeleid võimaliku väärkasutuse eest (Oligio).

  • Looney Tunables nimelise haavatavuse jaoks avalikustati kontseptsiooni tõendus

Kübereksperdid juhtisid eelmisel nädalal tähelepanu turvanõrkusele, mida tuntakse Looney Tunables nime all ja mis mõjutab üht olulist Linuxi kernel komponenti (glibc) (Qualys).

Haavatavus võib võimaldada ründajal oma õigusi suurendada, et saada süsteemi üle täielik kontroll juurõiguste abil. Turvanõrkuse olemasolu on tuvastatud erinevate Linuxi distributsioonide seas, sealhulgas Fedora 37 ja 38, Ubuntu 22.04 ja 23.04 ning Debian 12 ja 13 vaikeinstallatsioonides (Qualys).

Parim viis selle haavatavuse leevendamiseks on paikamine. Kui CVE-2023-4911 teid mõjutab, peaksite oma süsteemi parandama vastavalt mõjutatud distributsioonile. Täpsemat informatsiooni turvanõrkuse tuvastamise ja paikamise kohta leiate ka näiteks siit.