X-tee on e-Eesti ainuke kiirtee

Lugu ilmus 4. septembril 2019 Äripäevas.

E-riigi kiirtee, selgroog või veresoonkond. Kõik loetletud kõnekujundid sobivad 18 aastat tagasi välja töötatud X-tee kirjeldamiseks. E-riigist rääkides tekivad esimesena silme ette ID-kaart ja digiallkiri. Kuid samavõrd tähtis on ka väljaspool Eestit tuntud, kuid siin mitte niivõrd kuulus X-tee, mis võimaldab riigis eri serveritel ja andmebaasidel efektiivselt ja kiiresti andmeid vahetada. Mis peamine, see toimub turvaliselt ja märkamatult. Ja ega inimene ei peagi otseselt teadma X-teest, tema jaoks on tähtis, et ta saab lihtsalt ja vähese bürokraatiata asjad aetud, olgu selleks arsti juurde aja panemine, auto registreerimine, ülikooli lõpetamine, lapse sünd või tuludeklaratsiooni esitamine. Nii nagu ei pea autojuht teadma, millist geotekstiili ja killustikku kasutati maantee ehitamiseks – peaasi, et see on korras ja võimaldab mugavalt ja turvaliselt sihtkohta jõuda.

Kasulik klientidele ja ettevõtetele

Küll aga võiksid X-teest teada teenusepakkujad, sest see võib aidata neil ja nende klientidel bürokraatiat vähendada. Riigi Infosüsteemi Ameti ehk X-tee omaniku jaoks on tähtis, et X-tee hästi kaitstud digimaanteel sõidaks võimalikult palju autosid. Augustis alguses kiitis IT-minister heaks muudatused, mis teeb liitumise lihtsamaks ja odavamaks.

X-tee on Eestis kasutatav andmevahetusplatvorm, X-Road on aga tehnoloogia, mida Eesti ja Soome viimased neli aastat ühiselt arendavad.

Mis kasu saab X-teega liitumisel? Infovahetus partneritega on silmapilkne ja kellelgi pole võimalik pealt vaadata või kuulata, millist infot kaks asutust omavahel vahetavad. Loomulikult on tagatud, et infot saavad vahetada vaid need asutused, kellel on selleks õigus. Kui X-tee eksisteeriks füüsilisel kujul, siis jääks selle teele 472 asutust ja ettevõtet. Lisaks veel kaudselt X-teel sõitvad ettevõtted ja asutused, keda on poole Tartu linna jagu. Miks peaks sinu firma X-teega liituma? Sest see on parim viis suhelda avaliku sektoriga. 18 aastaga on X-teel tehtud rohkem kui viis miljardit päringut. Oletame, et neist 5% tegid inimesed. Eeldades, et klikid internetis säästavad keskmiselt 15 minutit inimese aega (ta ei pea minema kohale maanteeametisse, maksuametisse ega haiglasse, et panna kirja vastuvõtuaeg), siis hoidsid need päringud ainuüksi mullu kokku 1407 aasta jagu tööaega. Mõistagi, need arvud on hinnangulised.

Liitumine ja kasutamine muutub aina lihtsamaks

X-teega liitunud ettevõtted saavad oma asju ajada ajasäästlikult ja odavamalt. Praegu on meil käsil liitumise lihtsustamine ja et see oleks uutele tulijatele(väikeettevõtted, kohalikud omavalitsused jt) rahakotile kergem. Kuivõrd X-tee on Eestis peamine lahendus andmete vahetamiseks avaliku sektori siseselt, aga ka erasektoril suhtluseks avaliku sektoriga, siis X-tee liikmete arv aina kasvab. Tänavu on uusi liikmeid napilt rohkem kui sada. X-tee kasutajad on öelnud, et liitumise teeb keeruliseks nõudlik protsess ja liiga pikad juhendid. Neil on õigus. Võtsime tagasiside kuulda ja veel sel aastal tuleme välja X-tee iseteeninduskeskkonnaga, mis muudab ühinemise lihtsamaks. Iseteeninduskeskkond võimaldab ühest kohast leida kõik sammud X-teega liitumiseks.

Liitumise lihtsustamise kõrval loome ka võimaluse kasutada X-tee ökosüsteemi siseselt X-tee keskuse enda pakutavaid sertifikaate. Need sertifikaadid on mõeldud eelkõige tulevastele X-tee liikmetele, kellel on vajadus Eesti riigiga andmeid vahetada, kuid neil pole olnud võimalik seda juriidilistel põhjustel seni otse teha. Lisaks tasub kaaluda dubleeriva sertifikaadi võtmist andmevahetusteenuse töökindluse suurendamiseks.

X-tee on teinud Eesti atraktiivseks sihtkohaks sadadele väliskülalistele, kes huvituvad tehnoloogiast. Peame korraks peatuma ka nimedel. Eestis kasutatav X-tee tähistab andmevahetusplatvormi. Kui aga juttu tuleb ingliskeelsest X-Roadist, siis räägitakse tehnoloogiast, mida Eesti ja Soome alates 2015. aastast arendavad. X-Road on teistes seas veel kasutusel Soomes, Islandil, Jaapanis, Argentiinas ja Vietnamis.

Digimaanteed peab uuendama

X-Roadi tuumtarkvara ei saa kunagi valmis ning areneme seda koos partneritega edasi. X-tee seadistamine muutub paindlikumaks ning kasutaja saab seda paremini oma vajadustele vastavaks seadistada Aasta lõpus sulgeme Eesti X-tee vana versiooni ning võtame kasutusele uue, kuuenda versiooni. Samal ajal käib ka töö juba järgmise andmevahetusplatvormi kallal, sest X-teel on veel kasutamata potentsiaali, millest eelkõige inimesed, aga ka liikmed, kasu lõikavad.

Meie järgmise paari aasta eesmärk on, et X-tee kasutamine muutub asutustele ja ettevõttele niivõrd mugavaks, et kasutajad ei suuda sellest käsi eemal hoida. Sest siis läheb elu kergemaks nii ettevõttel kui ka sinu klientidel ja partneritel.

X-tee numbrites
X-teega on ühinenud 2735 teenust ja 472 ettevõtet ja asutust.
Kasutusel on 258 turvaserverit.
Sel kuul on tehtud ca 100  miljonit päringut, juulis 94 miljonit päringut

Andrus Kaarelson
RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal