Olulised turvanõrkused 2023. aasta 39. nädalal

  • Libwebp teegi turvanõrkus võib mõjutada miljoneid rakendusi

Kui algselt arvati, et turvaviga on seotud ainult Google Chrome’iga, siis nüüdseks on eksperdid arvamust muutnud. Turvanõrkust tuntakse tähisega CVE-2023-4863 ja see on hinnatud kõrgeima CVSS skooriga (10.0/10.0). Haavatavus mõjutab kõiki rakendusi, mis kasutavad WebP piltide töötlemiseks libwebp teeki. Seda teeki kasutavad näiteks mitmed populaarsed tarkvarad nagu Nginx, Python, Joomla, WordPress, Node.js jpt. Ründaja võib haavatavust ära kasutada spetsiaalselt loodud WebP-faili abil, mille kaudu saab käivitada pahaloomulist koodi. Haavatavad on libwebp versioonid 0.5.0 kuni 1.3.1, turvanõrkus on parandatud versioonis 1.3.2. Soovitame rakenduste sõltuvus sellest teegist üle vaadata ja vajadusel rakendada turvauuendus teegile ja/või rakendustele (HNS, SA).

  • Kriitilisele Sharepointi turvaveale avalikustati kontseptsiooni tõendus

Microsoft SharePoint Serveri kriitilisele turvanõrkusele avalikustati tehniline analüüs. See turvaviga, mida tähistatakse kui CVE-2023-29357, võimaldab autentimata ründajatel omandada administraatori õigusi ilma kasutajapoolse sekkumiseta. Microsoft parandas haavatavuse juba juunis. Turvanõrkuse paikamine on oluline, kuna antud haavatavust on potentsiaalselt võimalik kombineerida ühe teise turvaveaga, et käivitada pahaloomulist koodi haavatavas süsteemis. Turvanõrkus on eemaldatud SharePointi versioonis 16.0.10399.20005 või uuemates versioonides (BP, PS).

  • Kriitilised haavatavused Eximi tarkvaras ohustavad üle 250 000 meiliserveri maailmas

Tuhanded serverid, mis kasutavad Eximi tarkvara, on ohus kriitiliste haavatavuste tõttu, mis võivad kaasa tuua pahatahtliku koodi kaugkäivitamise. Kokku mõjutab tarkvara kuus haavatavust ja Exim on väljastanud turvapaigad kolmele turvanõrkusele. Kuna Eximi tarkvara kasutavad paljud serverid, on haavatavuste paikamise üsna oluline. Samuti on selle tarkvara nõrkuseid varem ära kasutanud riikliku toega küberrühmitused. Näiteks 2020. aastal kirjeldas USA riiklik julgeolekuagentur (NSA), kuidas küberrühmitus nimega Sandworm oli kuritarvitanud 2019. aastast pärit Eximi tarkvara haavatavust (CISA). Soovitame serverite administraatoritel rakendada  turvapaigad esimesel võimalusel, kuna ründajad võivad neid turvaauke ära kasutada (AT).

  • Firefoxile ja Thunderbirdile tulid turvauuendused

Mozilla on välja andnud Firefoxi ja Thunderbirdi turvavärskendused, mis kõrvaldavad kokku üheksa haavatavust. Enamik turvanõrkustest on seotud mäluga ja võivad põhjustada rakenduse töös probleeme või võimaldada ründajal käivitada suvalist koodi. Soovitame paigaldada uuendused esimesel võimalusel (Mozilla, SW).

  • Chrome’il paigati selle aasta viies nullpäeva turvanõrkus, mis mõjutab potentsiaalselt ka paljusid teisi tarkvarasid

Google avalikustas erakorralise turvavärskenduse, et parandada viies Chrome’i nullpäeva haavatavus (CVE-2023-5217) sel aastal. See võib põhjustada rakenduse töös probleeme või viia suvalise koodi käivitumiseni. Väidetavalt on seda varem juba kuritarvitatud nuhkvara paigaldamiseks. Turvanõrkus on kõrvaldatud Google Chrome’i versioonis 117.0.5938.132, mis on saadaval Windowsi, macOSi ja Linuxi operatsioonisüsteemidele (AT).

Chrome’is avastatud kriitiline nullpäeva haavatavus on tekitanud muret, kuna see ei mõjuta mitte ainult Chrome’i, vaid ka paljusid teisi rakendusi, sh Firefoxi. Turvanõrkus peitub libvpx teegis ja seega võib potentsiaalne mõjuulatus olla väga lai, kuna teeki kasutab enamik sirvikuid, samuti Skype, Adobe, VLC ja Android.  Siiski on veel ebaselge, kui paljud tarkvarad on otseselt nõrkusest mõjutatud (AT).

  • Cisco haldustarkvara mõjutab viis turvanõrkust

Cisco on väljastanud hoiatuse viie haavatavuse kohta, mis mõjutavad Catalyst SD-WAN Manageri tarkvara. Kõige olulisem viga võimaldab haavatavale serverile saada autentimata kaugjuurdepääsu. SD-WAN Manageri kasutatakse võrgu haldamiseks. Kõige tõsisem haavatavus on CVE-2023-20252, mille CVSS-i skoor on 9,8. Ründajad saavad seda viga ära kasutada, saates SAML-i API-dele spetsiaalselt koostatud päringuid. Turvanõrkust saab ära kasutada volitamata juurdepääsu saamiseks andmetele, andmete muutmiseks või nende kustutamiseks (BP, Cisco).

Haavatavused mõjutavad Cisco Catalyst SD-WAN Manageri erinevaid versioone. Ettevõte soovitab minna üle paigatud versioonidele esimesel võimalusel, kuna alternatiivseid kaitsemeetmeid hetkel ei ole. IOS XE tarkvara, SD-WAN cEdge ja SD-WAN vEdge ruuterid ei ole turvavigade suhtes haavatavad (BP, Cisco).