Kriitiline turvanõrkus CVE-2023-22518 Confluence’i tarkvaras

Lühikirjeldus

30. oktoobril avalikustas Atlassian, et Confluence’i tarkvara mõjutab kriitiline turvanõrkus CVE-2023-22518 (CVSS 9.1/10.0). Atlassiani kinnitusel võib autentimata ründaja haavatavuse abil põhjustada klientide Confluence’ides andmekadu (Atlassian). Samas ei ole ettevõtte hinnangul ründajal siiski võimalik turvanõrkuse abil haavatavatest süsteemidest andmeid välja viia.  Hetkel ei ole teada, et turvanõrkust oleks aktiivselt juba kuritarvitatud. Samuti ei ole 31. oktoobri seisuga ühtegi turvanõrkuse kontseptsiooni tõendust (PoCi) avalikustatud, mis tavaliselt turvavigade kuritarvitamise aktiivsust tõstab.

Milliseid süsteeme haavatavus mõjutab?

Atlassiani sõnul on turvavea vastu haavatavad kõik Confluence Serveri ja Data Centeri versioonid, millel ei ole turvapaika rakendatud. Mõjutatud ei ole Atlassian Cloudi kasutavad Confluence’id[1].

Vastumeetmed ja soovitused

1) Esimesel võimalusel uuendada Confluence ühele järgnevatest versioonidest:

7.19.16 või hilisem;
8.3.4 või hilisem;
8.4.4 või hilisem;
8.5.3 või hilisem;
8.6.1 või hilisem.

2) RIA ei soovita hoida Confluence’i avalikul kujul internetist kättesaadavana, kuna see tõstab oluliselt küberründe toimumise tõenäosust. Seetõttu soovitame Confluence Server ja Data Center süsteemidele piirata internetist avalik ligipääs. Kui teie organisatsioon ise Confluence’i halduse eest ei vastuta, pöörduge selle sooviga teenusepakkuja poole.

3) Kompromiteerimise kahtluse korral palume teavitada CERT-EE-d, kirjutades meiliaadressile cert@cert.ee.

Atlassiani ametlik ohuteavitus:

https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html


[1] Kui te pääsete Confluence’ile ligi domeeni atlassian.net kaudu, on see majutatud Atlassiani pilvekeskkonnas ja sellisel juhul ei ole teie Confluence selle turvanõrkuse suhtes haavatav.