Tag Archives: Ubuntu

Olulised turvanõrkused 2023. aasta 30. nädalal

Teadlased leidsid kriitilised nõrkused operatiivraadioside standardist TETRA

Hollandi teadlased avastasid TETRA operatiivraadioside standardist viis haavatavust, millest kaks on kriitilised. Turvanõrkustele on antud koodnimetus TETRA:BURST. Avastused on olulised, kuna TETRAt kasutavad mitmete riikide korrakaitseüksused ning samuti kasutatakse seda kriitilise taristu haldamiseks. Haavatavuste tõttu saaksid kolmandad osapooled kuulata pealt operatiivraadiosidet või seda segada. Täpsemad tehnilised detailid avalikustatakse augustis toimuvatel küberturbekonverentsidel (SW,Wired,Tetraburst).

Apple paikas veel ühe nullpäeva turvanõrkuse

Parandatud haavatavus on uus kerneli viga tähisega CVE-2023-38606, mida on Apple’i sõnul kuritarvitatud juba vanemate seadmete (iOS versioon vanem kui 15.7.1) ründamiseks. Küberekspertide sõnul on antud turvanõrkuse abil paigaldatud haavatavatesse seadmetesse nuhkvara. Haavatavus on parandatud macOS Ventura 13.5, iOS ja iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 ja Safari 16.6 versioonides (BP, Apple).

Kes ja mida peaks tegema?

Soovitame kõigil Apple’i seadmete kasutajatel vastavad tarkvarauuendused rakendada.

Ubuntu kasutajad võivad olla uue turvavea suhtes haavatavad

Hiljuti Ubuntus avastatud turvaauk võimaldab pahaloomulistele kasutajatel saada suurel hulgal seadmetel kõrgendatud õigused. Ubuntu on üks enim kasutatavaid Linuxi distributsioone. Turvanõrkus tähisega CVE-2023-2640 mõjutab täpsemalt OverlayFS moodulit ja tegu on kõrge tasemega haavatavusega (CVSS v3 skoor 7.8/10.0). Turvanõrkusele on olemas ka kontseptsiooni tõendus, mis tõstab selle kuritarvitamise tõenäosust. (BP, Ubuntu, Wiz).

Kes ja mida peaks tegema?

Saadaval on turvauuendus, mille kohta leiab täpsemat informatsiooni tootja kodulehelt (Ubuntu). Soovitame selle vajadusel rakendada esimesel võimalusel.

OpenSSH haavatavus võimaldab koodi kaugkäitust

OpenSSH uus turvaviga võimaldab potentsiaalselt käivitada pahaloomulisi käske haavatavates süsteemides. Turvanõrkus CVE-2023-38408 mõjutab OpenSSH võtmete haldamisega seotud lahendust ssh-agent. Haavatavust saab siiski ära kasutada ainult siis, kui haavatavaid versioone käitavatesse süsteemidesse on installitud teatud teegid ja SSH autentimisagent edastatakse ründaja juhitavale süsteemile.

Kes ja mida peaks tegema?

Konkreetne haavatavus mõjutab kõiki OpenSSH-i versioone, mis on vanemad kui 9.3p2 (SA, Qualys).

Austraalia ja USA hoiatavad uues ülevaates veebirakendustega seotud turvanõrkuste eest

Austraalia küberkaitsekeskus (ACSC), USA kübeturvalisuse ja infrasturktuuri agentuur (CISA) ja USA riiklik julgeolekuagentuur avaldasid ühiselt ülevaate, mis käsitleb veebirakendustega seotud spetsiifilisi haavatavusi (insecure direct object reference ehk IDOR). IDOR tüüpi turvanõrkused võimaldavad pahatahtlikel osapooltel muuta või kustutada andmeid või tundlikele andmetele ligi pääseda, saates veebilehele või veebirakenduse programmeerimisliidesele (API) kindlat tüüpi päringuid (CISA).

Ülevaates tuuakse välja, et selliseid turvaauke on sageli kasutatud andmeleketega seotud küberintsidentide puhul, sest need on levinud ja nende mõjuulatus on lai. Väidetavalt on IDOR tüüpi haavatavused põhjustanud miljonite kasutajate ja tarbijate isikliku, finants- ja terviseteabe ohtu sattumise. Turvavigadele on olemas standardsed vastumeetmed, mille kohta saab täpsemalt lugeda avaldatud ülevaatest siin.

Olulised turvanõrkused 2022. aasta 38. nädalal

Veebruaris avaldatud kriitilist Magento turvanõrkust kasutatakse aktiivselt ära

Veebruaris paigatud Magento 2 tarkvara kriitilist turvanõrkust tähisega CVE-2022-24086 (9.8/10.0) on hakatud taas rünnakutes aktiivselt ära kasutama. Magento on vabavaraline platvorm, mida kasutatakse e-poodide osana Eestis ja kõikjal maailmas. Turvanõrkus võimaldab autentimata kasutajal käivitada pahatahtlikku koodi paikamata veebilehtedel. Turvanõrkuse eemaldamiseks tuleb Magento tarkvara uuendada (BP).

Veebruaris avaldamise ajal levis info, et seda turvanõrkust on juba aktiivselt ära kasutatud. Mõni päev hiljem avaldati turvanõrkuse kohta avalik ründe tõendus (PoC), mille tagajärjel ennustati suuremat turvanõrkuse ära kasutamist.

CVE-2022-24086-nimelise turvanõrkuse abil saab autentimata ründaja veebilehe kompromiteerida ja kasutada seda edasiseks pahatahtlikuks tegevuseks – näiteks on võimalik veebilehele lisada pahaloomulist koodi, mis suunab külastaja edasi petulehtedele. Samuti on oht andmelekkeks.

Hiljuti, 22. septembril avaldati raport, mis tõi välja, et turvanõrkus kogub küberkurjategijate seas aina populaarsust. Ülevaade kirjeldab kolme ründeviisi, mida on hiljuti kasutatud. Ründeviiside puhul ei ole tuvastatud automatiseeritud tegevust, kuna Magento tarkvara ülesehituse loogika muudab kirjutajate hinnangul sellised ründed pigem keeruliseks. Täpsemalt saab raportiga tutvuda siin.

Kes ja mida peaks tegema?

Kuna turvanõrkus on kriitiline, potentsiaalne mõju suur ja seda üritatakse aktiivselt ära kasutada, tuleb mõjutatud veebilehtede halduritel uuendada haavatavad lehed esimesel võimalusel!

Tootja informatsiooni kohaselt on haavatavad järgmised versioonid:

Adobe Commerce ja Magento Open Source 2.3.3-p1 kuni 2.3.7-p2 ning 2.4.0 kuni 2.4.3-p1

Selleks, et haavatavus paigata, tuleb veebihalduril rakendada kaks turvapaika – esmalt turvapaik nimega MDVA-43395 ning siis MDVA-43443. Paikamiseks mõeldud juhised leiab tootja veebilehelt.

Sophose tulemüüri tarkvaras avastati kriitiline turvaviga

Sophose tulemüüri tarkvarast leiti nullpäeva turvanõrkus (9.8/10.0), mida tähistatakse koodiga CVE-2022-3236. Turvaviga mõjutab Sophose tulemüüri v19.0 MR1 (19.0.1) ja vanemaid versioone ning võimaldab ründajal pahaloomulist koodi kaugkäivitada. Veale on olemas parandus ning soovitame mõjutatud tarkvara kasutajatel uuendada see esimesel võimalusel (HN, Sophos).

Tootja sõnul on selle turvanõrkusega seni rünnatud peamiselt Lõuna-Aasias paiknevaid organisatsioone.

Kes ja mida peaks tegema?

Turvanõrkus on parandatud järgnevates Sophose tulemüüri versioonides:

v19.5 GA
v19.0 MR2 (19.0.2)
v19.0 GA, MR1 ja MR1-1
v18.5 MR5 (18.5.5)
v18.5 GA, MR1, MR1-1, MR2, MR3 ja MR4
v18.0 MR3, MR4, MR5 ja MR6
v17.5 MR12, MR13, MR14, MR15, MR16 ja MR17
v17.0 MR10

Kui uuendusi ei ole mingil põhjusel võimalik teha, soovitab tootja alternatiivse lahendusena veenduda, et tulemüüri kasutus- ja administeerimisliides ei oleks laivõrgust (WAN) kättesaadav. Juhend, kuidas seda teha, on siin. RIA soovitab alati turvapaiku sisaldavad uuendused paigaldada.

Parandati kuus kõrge tasemega turvanõrkust BIND DNSi tarkvaras

ICS (Internet Systems Consortium) avalikustas turvauuendused kuuele haavatavusele BIND DNSi tarkvaras. Neist neli võimaldavad ründajatel teoreetiliselt teenusetõkestusründeid sooritada. ICS ei ole teadlik, et neid puudusi oleks jõutud ära kasutada. Haavatavustele on väljastatud turvapaigad, mis soovitame vajadusel rakendada (SA).

Natuke lähemalt kõrge tasemega turvanõrkustest:

CVE-2022-2906 (7.5/10.0) – Diffie-Hellmani meetodil baseeruva võtmekehtestusprotsessi käigus põhjustatakse mäluleke, kui kasutatakse TKEY-kirjeid OpenSSL 3.0.0 või hilisema versiooniga.

Ründaja saab seda viga kasutada, et järk-järgult kasutusel olev mälu üle koormata kuni mälu puudumise tõttu peatub BINDi “named” daemoni töö. Selle taaskäivitamisel peaks ründaja rünnet kordama, kuid sellegipoolest on oht teenusetõkestusründele taas olemas, kui turvapaika ei ole rakendatud.  

Täpsemalt saab mõjutatud BINDi tarkvara versioonidest lugeda siit. Tootja on turvapaigad väljastanud.

CVE-2022-38177 (7.5/10.0) – ECDSA algoritmi DNSSECi kinnituskood põhjustab mälulekke, kui allkirja pikkus ei ühti. Kui ründajal õnnestub sihtmärgiks valitud resolverile saata vastus, mis sisaldab valesti vormindatud ECDSA allkirja, on tal võimalik põhjustada mäluleke. Saadaolevat mälu on võimalik tal siis järk-järgult vähendada kuni punktini, kus ressursside puudumise tõttu ei tööta enam “named” daemon ja tekib teenusekatkestus.

Tootja väljastas paigad ning vajadusel saab rakendada ka alternatiivseid lahendusi, kui uuendamine ei ole võimalik. Täpsemalt saab mõjutatud BINDi tarkvara versioonidest lugeda siit.

CVE-2022-3080  (7.5/10.0) – BIND 9 resolveri töö võib peatuda, kui stale cache ja stale answers on lubatud, stale-answer-client-timeout on väärtus 0 ja vahemälus on vananenud CNAME-kirje sissetuleva päringu jaoks. Kui ründajal õnnestub saata spetsiifiline päring, võib “named” daemoni töö peatuda.

Tootja väljastas paigad ning vajadusel saab rakendada ka alternatiivseid lahendusi, kui uuendatud versioonide paigaldamine ei ole võimalik. Täpsemalt saab mõjutatud BINDi tarkvara versioonidest lugeda siit.

CVE-2022-38178 (7.5/10.0) – EdDSA algoritmi DNSSECi kinnituskood põhjustab mälulekke, kui allkirja pikkus ei ühti. Kui ründajal õnnestub sihtmärgiks valitud resolverile saata vastus, mis sisaldab valesti vormindatud EdDSA allkirja, on tal võimalik põhjustada mäluleke. Saadaolevat mälu on võimalik tal siis järk-järgult vähendada kuni punktini, kus ressursside puudumise tõttu ei tööta enam “named” daemon ja tekib teenusekatkestus.

Tootja väljastas paigad ning vajadusel saab rakendada ka alternatiivseid lahendusi, kui uuendatud versioonide paigaldamine ei ole võimalik. Täpsemalt saab mõjutatud BINDi tarkvara versioonidest lugeda siit.

Kes ja mida peaks tegema?

BINDi DNSi tarkvara kasutajad peaksid järgima tootja avaldatud juhiseid ja paikama vajadusel haavatava BINDi tarkvara versiooni või kasutama tootja soovitatud alternatiivseid lahendusi turvanõrkuste eemaldamiseks.

Mitmed Ubuntu LibTIFF teegi turvanõrkused on saanud parandused

Haavatavused võimaldavad ründajal teostada nii teenusekatkestusi kui ka saada ligipääs tundlikule infole. Erinevad LibTIFFi teegi turvanõrkused mõjutavad Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04 kui ka 22.04 versioone. Soovitame tutvuda tootjapoolse informatsiooniga ja uuendada vajadusel mõjutatud tarkvara (Ubuntu).

Ubuntu avaldas koondülevaate seitsmest LibTIFF teegiga seotud turvanõrkusest. LibTIFF teek võimaldab töödelda TIFF formaadis pildifaile. Erinevad turvanõrkused mõjutavad nii 14.04, 16.04, 18.04, 20.04 kui ka 22.04 Ubuntu versioone.

CVE-2020-19131 (7.5/10.0) – Selle turvanõrkuse abiga on võimalik ründajal teostada teenusetõkestusrünne või saada ligipääs tundlikule informatsioonile. Haavatavus mõjutab ainult Ubuntu 18.04 LTSi.

CVE-2020-19144 (6.5/10.0) –  Selle turvanõrkuse abiga on võimalik ründajal teostada teenusetõkestusrünne või saada ligipääs tundlikule informatsioonile. Haavatavus mõjutab ainult Ubuntu 18.04 LTSi.

CVE-2022-1354 (5.5/10.0) – Kui kasutaja avab tiffinfo tööriista kasutades pahaloomulise TIFF-faili, on ründajal võimalik potentsiaalselt teostada teenusetõkestusrünne. Turvanõrkus mõjutab ainult Ubuntu 20.04 LTSi ja 22.04 LTSi.

CVE-2022-1355 (6.1/10.0) – Kui kasutaja avab tiffinfo tööriista kasutades pahaloomulise TIFF faili, on ründajal võimalik potentsiaalselt teostada teenusetõkestusrünne.

CVE-2022-2056 (6.5/10.0), CVE-2022-2057 (6.5/10.0), CVE-2022-2058 (6.5/10.0) – Ründajal on teoreetiliselt võimalik kasutada turvanõrkust teenusetõkestusründe sooritamiseks.

Kes ja mida peaks tegema?

Soovitame tutvuda ametlike juhistega tootja kodulehel ja rakendada vajadusel vastavad uuendused, kui te ei ole seda juba teinud.  

RIA analüüsi- ja ennetusosakond