Tag Archives: koolitus

Riigi infosüsteemi küberturvalisus

Riigi infosüsteemi turbe talituse juht Aare Reintam võtab kokku RIA olulisemad tegevused küberturbe edendamisel.

Eesti on infotehnoloogia kiire arenguga kaasas käiv riik. Meie infoühiskond ja infotehnoloogilised protsessid on arenenud nii kaugele, et peame igal elualal loomulikuks e-teenuste kasutamist ning ühiskonna usaldus e-kanalite kaudu esitatavate teenuste vastu aina kasvab.

Riigi Infosüsteemi Ameti ülesanne on tagada, et inimeste kasutatavad teenused oleksid kergesti kättesaadavad, mugavad kasutada, aga ka turvalised. Teenuste turvalisuse edendamiseks eesmärkide edendamiseks tegeleme järgnevaga:

  1. Koolitame inimesi, kes arendavad, haldavad ja kasutavad infosüsteeme ja nende pakutavaid teenuseid. 2013. aastal korraldasime 18 küberturbe koolitust, millest võtsid osa ligi 500 inimest. Koolitusi leidus nii juhtidele (läbistusdemod), administraatoritele (süsteemide turvaline konfigureerimine), tavakasutajatele (infoturbe sissejuhatus) kui riigiasutuste turvajuhtidele (seminarid);
  2. Koondame erialakogukondi, et tagada parem infovahetus e-kanalite ja töögruppide kaudu ning reageerimine intsidentidele. RIA eestvedamisel on loodud kriitilise informatsiooni kaitse tagamise töörühm, automaatjuhtimissüsteemide turvajuhtide kogukond, 2014. aastal luuakse riigiasutuste turvajuhtide komisjon;
  3. Koostame juhendeid: 2014. aastal oleme RIA kodulehel avaldanud 23 juhendit IT halduse ja IT-turbe paremaks reguleerimiseks.
  4. Arendame Eesti infoturbe standardit ISKE. 2015. aasta II pooles lubab Saksamaa Infoturbe Amet välja lasta uue Grundschutzi versiooni, mis tuleb õhem, täpsem, kiiremini uuenev ja kergemini järgitav;
  5. Kogume ja analüüsime elutähtsate teenuste riskianalüüse eesmärgiga omada ülevaadet ETOde küberturvalisuse tasemest ja nende vastastikusest sõltuvusest;
  6. Lähtuvalt ISKE nõuetest ja VV määrusest “Infoturbe juhtimise süsteem” kogume ning analüüsime Eesti riigis ja asutustes juhtunud intsidente, et töötada välja tõhusad kaitsemeetmed ja juhised edasiste intsidentide ärahoidmiseks ja mõjude vähendamiseks;
  7. Töötame välja regulatsioone infoturbe ühtluseks ja selgeks arenguks;
  8. Koostame küberturbe ülevaateid ja analüüse partnerasutustele ja asjaomastele huvigruppidele;
  9. Tellime ja korraldame turvatestimisi. Alates 2012. aastast on RIA korraldanud ligikaudu 40 turvatestimist ning tellinud umbes 10 läbistus- ja haavatustestimist.

Loetelu võiks ja saaks veel pikendada, kirja said vaid olulisemad tegevused. RIA-le on oluline, et Eesti e-riigi keskkond oleks innovaatiline, turvaline, kasutajasõbralik ja kõikidele kättesaadav.

Turvalist ja innovatiivset e-keskkonda soovides

Aare Reintam
Riigi infosüsteemi turbe talitus