Category Archives: veebilehitseja

Me kõik jääme vanaks

analüütik Anto Veldre

Microsoft_Windows_XP

Mida küll võiks tähendada asjaolu, et eesti.ee külastajatest 56% kasutab operatsioonisüsteemi Windows 7, mille “peavoolu” tugi lõpetati juba jaanuaris 2015? Aga eks ikka seda, et põhjusel või teisel on eesti inimene üritanud läbi ajada nii vana arvutiga, kui veel parasjagu võimalikuks osutub.

Ideaalses maailmas tarvitseb vaid jalgrattatöökotta helistada ning nad on kohe valmis 1885. aasta mudelit teenindama. Vähem ideaalses (ehk siis tegelikus) maailmas on tagavaraosad sellele mudelile ammu otsa saanud, rataste mõõdud osutuvad mittestandardseks ning peale kollektsionääride keegi nii vana rattaga tegeleda ei taha.

Majandusseadused kehtivad igal ajal ühtemoodi. Et saada suurimat tulu, tuleb toodete nomenklatuur hoida mõõdukas ja tagavaraosade laovarud väikesed. Lisaks, kui mehhaanik asuks õppima kõigi rataste remontimist alates aastast 1869, siis selle peale kuluks kogu tema aeg ning töökotta remontima ta kunagi ei jõuakski.

Paralleelid arvutimaailmaga on ilmsed. Tegelikult on IT-maailmas asi veelgi hullem. Tehnoloogia on oluliselt keerukam. Vahel tuleb välja vahetada terve tehnoloogiapõlvkond. Näiteks Windows 3.11 kadus seetõttu, et failinime pikkuseks sai olla kõigest 8 märki.

Arvuteid kuuris toota ei saa (enam), tegemist on väga kalli tööstusharuga, kus tuleb oma investeeringud ja kulud tagasi teha. Terve kimbu “ehkudega” saab ju Windows XP’d edasi pruukida, kuid see muutub üha ohtlikumaks. Ühel hetkel laseb kodune ruuter läbi mõne rünnaku, mida relikt-toode või kodaniku andmed üle ei ela. Kas see hetk on täna, tuleb homme või oli ära juba eile? Windows XP oli Microsofti kõige pikaealisem operatsioonisüsteem, kuid võta või jäta: selle tugi sai läbi, uuemad tooted on peale tulnud ning … nojah. Ärge siis vaest Microsofti ka väga kiruge, nad ei saa oma kontorit kinni panna XP surma oodates ja ülejäänud maailma eirates.

Tegelikult on võtmeküsimus hoopis selles, kas “uut” XP plaati saab installida igavesti? Vastus on: ei, kindlasti mitte. Ühel päikesepaistelisel päeval lülitab Microsoft oma seerianumbriserverid välja ja sellest hetkest alates ei õnnestu XP’d isegi enam installida mitte. Üllatus?

Üllatust ei tohiks olla. Kui jalgratas on ese, siis seda ka remonditakse nagu eset. Arvutiprogramm reeglina ei ole ese, arvutiprogramm moodustub bitikombinatsioonist ja sellega kaasnevast teenusest. Teenuse ülalpidamine aga maksab raha – serverid võtavad ju voolu ja itimees küsib ka palka. Bitikombinatsioon ehk jääbki, aga kui ikka teenust enam pole, siis enamik kaasaegseid arvutiprogramme, näiteks need, mis asuvad meie nutiseadmetes, lõpetavad töö.

Sestap oleks inimestel vaja pisitasa harjuda uue majandusmudeliga, kus teenuse osakaal järjest kasvab. Juba räägitakse ääri-veeri, et Windows 10 saab olema viimane Windows. Pärast seda programm kui säärane kaob ja jääbki vaid teenus kusagil pilves.

Jutu algusse naastes, täna pruugib Eesti internetikasutajatest 10% endiselt Windows XP’d. See number langeb ja siin oleme kenasti maailma tasemel. Hoopis hull on aga lugu Windows 7’ga – nagu eespool öeldud, kõigist eesti.ee pruukimisjuhtudest moodustab Win7 suisa 56%. Microsoft ei väljasta Win7-le enam uuendusi ega põhimõttelisi parandusi, selle operatsioonisüsteemi müük on lõpetatud.

Mida teevad konkurendid?

Apple hoiab korraga toes vaid kaht, maksimaalselt kolme versiooni. Täna on nendeks:

 • OS X 10.8 “Mountain Lion”,
 • OS X 10.9 “Mavericks”,
 • OS X 10.10 “Yosemite”.

Linuxeid on väga mitut tõugu, kõige levinum neist on Ubuntu ja nemad on asja lahendanud lihtsalt – igal ajahetkel peetakse vaid üht pika perioodiga toodet (Ubuntu 14.04LTS), teisi tuleks uuendada.

Millised peaksid olema riigi valikud ning kuhu paisata ID-kaardi ökosüsteemi uuendamiseks ette nähtud maksuraha? Kas eirata reaalsust ja toetada muldvanu tooteid? Või panustada üksnes neisse toodetesse, mis kestavad veel mitmeid aastaid? Need on otsused, mida tarkvara eest vastutajatel paratamatult tuleb teha. Majanduslik reaalsus ei lase idealistlikel imedel paraku sündida, piirates saadaoleva toe vaid iga toote kõige uuemate versioonidega. Kord ammu ütles püha Fransiscus, et “Jumal, anna mulle meelerahu mitte muretseda asjade eest, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta suudan, ja tarkust nende kahe vahel vahet teha”.

Võitlus IT-firmade toote- ja toemudeliga vist viiks meelerahu. Kuid võimalik on muuta iseenda käitumist – hoides oma arvutis kõik tarkvaraversioonid kas viimase peal või vähemasti vastavuses toetatud asjade nimistuga. Kui tekib oht toevööndist väljalangemiseks, tuleb julgus kokku võtta ja teha mõni tark otsus: kas muretseda uuem tarkvara või teenus (ja paratamatult võib neist mõne eeltingimus olla kallim rauatükk) või tuleb hoopis juurde õppida mõni keerulisem käitumismall (nagu Linux või nagu oma andmete loovutamine Google’ile), mis võimaldaks edaspidi odavamalt läbi ajada.

Punasest toejoonest allapoole jäämist ei soovita täna kellelegi – vana kronu seljas ratsutades kulub väärtuslik aeg tagajärgedega võitlemisele, selmet mõtestatult tegutsedes uusi väärtusi luua.

Veebilehitsejas Chrome läheb ID-kaardiga allkirjastamine (korraks) katki

RIA analüütik Anto Veldre kirjutab sellest, mida toob kaasa Google Chrome’i brauseriuuendus.

Google-Chrome-OSJärgmisel nädalal üllitab Google uue versiooni Chrome’i brauserist, versiooninumbriga 42. Uuendus toob Eestis kaasa vajaduse uuendada digiallkirjastamiseks kasutatavat tarkvara (kuuekohaline kasutajahulk) ning teha muudatusi allkirjastamist pakkuvates veebiteenustes (kümneid, sadu teenuseid).

Chrome’i versioon 42 muudab viisi, kuidas ID-kaart brauseriga suhtleb – tegemist on padutehnilise standardiga, mille nime teadsid seni vaid programmeerijad. Kui tänaseni toimus brauseri ja ID-kaardi omavaheline suhtlus NPAPI (Netscape Plugin Application Programming Interface http://en.wikipedia.org/wiki/NPAPI) tehnoloogias, siis alates Chrome’i versioonist 42 alustab Google loobumist sellest pisut aegunud standardist. Säilitamaks Chrome’i puhul ID-kaardiga allkirjastamise funktsionaalsust, tuleb üle minna uuele tehnoloogiale “Native Messages API”. Seda tuleb teha umbes 4-kuulise akna jooksul, mis Google meile jätab.

NPAPI –> Native Messages API

Sellel sügavalt tehnoloogilisel muudatusel on mõju ja nõudeid nii kasutajale kui ka teenusepakkujale. Mõlemad pooled peavad edukaks üleminekuks astuma teatud samme. Õnneks pole üleminek järsk, vaid toimub etapiviisiliselt. NPAPI tugi lõpetatakse lõplikult alles Chrome’i augustikuises versioonis (44?) ning siis juba sellisel moel, et seda polegi võimalik tagasi sisse lülitada.

NB! Ühtlasi muutub alates Chrome’i versioonist 42 algoritm, mille alusel hinnata veebisaitide turvasertifikaate. Edaspidi märgitakse punasega ebaturvaliseks need veebisaidid, mis pruugivad aegunud SHA-1 tehnoloogiat (Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring, lk 21). Kuivõrd tegu on eraldi teemaga, siis tuleb neis küsimusis pöörduda veebiteenuse pakkuja poole.

NPAPI kadu – mis muutub kasutaja jaoks?

 1. Kuniks kasutaja saab oma arvutis pruukida alternatiivseid sirvikuid (nagu Mozilla Firefox ja IE), võib Chrome’i uuendamisega kaasnevast lihtsalt mööda vaadata ja kasutada neid teisi brausereid.
 2. Pärast seda kui Google on kättesaadavaks teinud Chrome’i versiooni 42 ning kasutaja ongi selle juba alla laadinud, tuleb astuda ka teine samm – uuendada ID-kaardi tarkvara viimasele versioonile (https://installer.id.ee) ka siis, kui seda on äsja tehtud. Tarkvara uuendamise käigus tuuakse Google’i poest kohale edaspidi vältimatu laiendus (extension) nimega “Token signing” (kasutajalt RIA). Paigalduse käigus sobitatakse Chrome’i häälestused üleminekuaegseteks. Pärast NPAPI hülgamist ja veebisaitide uuendamist augustiks 2015 tagab allkirjastamise Chrome’i laiendus “Token Signing” iseseisvalt ning Chrome’i häälestusi ei ole enam vaja modifitseerida.
 3. Veebiteenuste pakkujad asendavad oma veebilehtedel vana lahenduse uuega, misjärel hakkab veebis digiallkirjastamine taas igas kontekstis tööle. Üleminekuperioodi vältel saab allkirjastamine toimuda nii uues kui vanas tehnoloogias. Eeldusel, et arvutis on tarkvara uuendatud, toimub valik automaatselt.
 4. Alati on võimalik, et Murphy külastab just Sinu arvutit. Siis tuleb abi küsida oma IT-osakonnalt, ID-kaardi abiliinilt 1777 … või ajutiselt pruukida teist brauserit.

NPAPI kadu – mis muutub teenusepakkuja jaoks?

 1. Teenusepakkuja all mõtleme siinkohal kõigi sääraste veebisaitide omanikke, kus (vastavuses digitaalallkirja seadusega) pakutakse dokumendi või andmete allkirjastamist. See puudutab nii riigiasutuste portaale kui ka eraõiguslikke (nt pangad) ja ühiskondlikke portaale.
 2. Teenusepakkujatel on vajalik ajavahemikus aprillist augustini 2015 viia oma veebisait vastavusse Native Messaging API tehnoloogiaga. Seni pruugitav Javascripti vahekiht tuleb asendada hwcrypto.js vahekihiga. Kui veebiserveris seda uuendust mitte teha, siis alates (umbes) augustist pole Chrome sel konkreetsel saidil enam allkirjastamiseks kasutatav. Chrome’i turuosa (ligi 40%) teades võib see osutuda probleemiks.
 3. Muudatus võib veebisaidi omanikule tähendada mõningat, kuigi mitte väga suurt kulu. Kes kasutavad vana idCard.js vahekihti, nende jaoks on muudatus lihtne. Kes aga on valmis pusinud omaenda lahenduse, neile võib muudatus osutuda keerulisemaks.

Mis juhtub, kui ma lihtkasutajana seda uudist ignoreerin?

 1. Kui oma arvutis leiduva Chrome’i versiooni pärast üldse mitte muretseda, siis varem või hiljem saabub olukord, kus arvutis on Chrome juba värskendunud, aga ID-kaardi tarkvara veel mitte, ühtlasi puudub allkirjastamiseks edaspidi vajalik Chrome’i laiendus (extension). Kui mitte reageerida, siis lühemaks või pikemaks ajaks muutub Chrome allkirjastamise jaoks kasutamatuks. Kuivõrd ID-kaardi tarkvara uueneb ka automaatselt, peaks see olukord nädalaga iseeneseslikult mööduma.
 2. RIA ja SK teevad hetkel pingsalt tööd, et publitseerida võimalikult selged juhendid selle kohta, kuidas ning mis järjekorras peab kasutaja mainitud tarkvaru uuendama. Juhendid muutuvad kättesaadavaks mõni tund pärast Chrome 42 tegelikku avalikustamist (ligikaudu 15. aprillil).

Mis juhtub, kui ma teenusepakkujana muutust ignoreerin?

 1. Alates Chrome’i versiooni 42 avalikustamisest hakkab järsult tõusma pöördumiste arv, sest inimesed ei saa enam veebiteenuses allkirja anda… seega tuleks planeerida võimekus pöördumistele vastamiseks (Helpdesk vms). Kui ma oma veebisaidis hwcrypto.js tuge ei realiseeri, siis alates umbes augustist 2015 ei saa Chrome’iga minu portaalis  digiallkirjastamise teenust enam kasutada.

Olen itimees. Rääkige mulle, mis TEGELIKULT sünnib?!

1. Külasta neid linke ja vii end uue olukorraga kurssi:

2. Kontrolli üle oma firma või asutuse tööjaamalahendused. Juhul, kui mingi teadaolev piirang/sõltuvus sunnib Sind kas Chrome’i või ID-kaardi tarkvara MITTE UUENDAMA ning kui tööprotseduur näeb ette massilist Chrome’iga allkirjastamist, siis varu aega ja tegele lahendustega. Mida varem asud neid otsima, seda parem, sest septembriks 2015 on valikud juba ahtad.

3. Arvesta, et firma või asutuse võrgus on kasutajaõiguste piirangud ning kasutajad ei saa arvutisse ise programme installeerida. Korralda uuenduste paigaldamine nii, et see ei segaks normaalset töörütmi.

Miks küll Chrome nii teeb?

 1. Tehnika progress on vältimatu, selle ignoreerimine tähendaks reaalsusega võitlemist. Võimalik, et mingi aja jooksul lähevad Native Messaging API suunas ka teised internetibrauserid.

Suured tarkvaratootjad ei arvesta muudatusi tehes Eesti ID-kaardi ökosüsteemiga, mis tähendab, et peame oma muudatustega hakkama saama meile eraldatud ajavahemikus (seekord umbes 4 kuud).